Kjære golfvenner – Styreleder har ordet

Kjære golfvenner!

Nå har vi kommet til den tiden på året hvor det går mot lysere tider. Herlig!

Det er mange av oss som for lenge siden har begynt å planlegge for neste golfsesong (og faktisk lenger enn det).

Vi har i høst jobbet med strategi. Fordelt på to utvalg har vi jobbet for å sikre økonomisk forsvarlig drift av golfanlegget og på best mulig måte ivareta medlemmenes rettigheter inn i fremtiden. Resultatet av arbeidet vil bli forelagt årsmøte for godkjenning.  I grove trekk vil forslaget innebære endringer i vår organisasjonsform hvor vi ansetter en klubbsekretær i 50 % stilling.  Sportslig leder (hovedtrener) og klubbpro vil også bli klubbens arbeidsgiveransvar.  Dette mener vi vil styrke klubben både i forhold til rekruttering og ivaretakelse. Klubben vil få egne møterom og kontorer i klubbhuset.

Klubben overtar også all markedsføring og samarbeidsavtaler med sponsorer (ligget hos Fredrikstad Golfpark). Dette vil forbedre klubbens økonomiske rammebetingelser.

For å ivareta medlemmenes rettigheter inn i fremtiden, kan vi ikke anbefale at alle gode forslag gjennomføres, for vi må også se dette mot at vi skal sikre økonomisk drift av golfanlegget. De forslagene som er lagt vekt på er:

  • Startintervall går fra 8 til 9 minutter
  • Marshalltjeneste hver helg
  • Forventet spilletid settes til 4 timer på hverdag, 4,5 timer på helg
  • Settes klokke på 3 til 4 tee steder for å minne om når forventet starttidspunkt var i fht tidspunkt for utslag fra teestedet
  • Tydeligere på anbefalt tee sted ifht slaglengde
  • Banearkitekt Johan Benestam er leid inn for å lage en masterplan for hele golfanlegget
  • Tak på antall medlemmer
  • Sesongåpning med henblikk på banekvalitet
  • Endre booking til enda mer fordelaktig for medlemmer fht green fee spillere enn hva som er tilfelle i dagens ordning

Det jobbes også med Virksomhetsplan for 2022 – 2025 i klubbens styre og komiteer. Denne vil også bli lagt frem på årsmøtet.

Kvalitet på banen gjennom hele sesongen, er og blir det viktigste for oss medlemmene i GFGK.

Derfor er det hyggelig å se at det arbeidet som er gjort av banemannskapet før vinteren kom, bidrar til at banen igjen vil kunne vise seg fra sin beste side når sesongen åpner til våren, både for oss og for alle gjestene, ikke minst når NM i Golf og Paragolf skal gå over Tv skjermene i august til neste år.

På vegne av styret i GFGK, ønsker jeg deg en RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT GOLFÅR!

Vennlig hilsen

for styret i Gamle Fredrikstad Golfklubb

Oddrun Skår

styreleder

Mobil 41 42 51 41