Logoemblem-GFGK-farger
13°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
134
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.05.2022
tirsdag
Mandag
21.03.2022
27.06.2022
Tirsdag
22.03.2022
28.06.2022
Torsdag
24.03.2022
30.06.2022
Torsdag
24.03.2022
23.06.2022
Onsdag
04.05.2022
28.09.2022
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
STATUS
Banen er åpen - Golfbiler bookes i Golfbox. Velkommen til Gamle Fredrikstad GK!
Tilbake

Medlemskap

Gamle Fredrikstad Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen. Vi har tak på antall medlemskap, og du finner hvor mange ledig medlemskap som finnes i menyen til venstre.
Kontingent
Kategori
Kr 6.400,-
Senior
Kr 4.800,-
Ektefelle/Samboer
Gjelder ektefelle eller samboer til fullt betalende seniormedlem. For registrering av ektefelle samboer send mail til regnskap@gfgk.no
Kr 580,- pr. mnd
Prøvemedlem
Prøvemedlem kan ikke ha vært medlem av GFGK de siste 2 årene. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn, og ut året. Deretter løper ordinært medlemskontingent.
Kr 3.600,-
Student/Vernepliktig
Kopi av gyldig studentbevis må sendes regnskap@gfgk.no
Kr 2.850,-
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 1.750,-
Junior 7 - 12 år år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 600,-
Junior 0 - 6 år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 2.200,-
Korthullsmedlemskap
Gir nasjonal spillerett + medlemskap med spillerett på korthullsbanen. Inkluderer elektronisk golfkort og bladet norsk golf tilsendt i posten.
Kr 580,- pr. mnd
VTG Kurs + Medlemskap
Inkluderer VTG Kurs med kursmateriell og fullt medlemskap. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn / er på kurs, og ut året.
Kr 11.000,-
Plussmedlemskap
Plussmedlemskap gir fullt medlemskap på Gamle Fredrikstad GK. I tillegg får du plusspakken som gir fritt spill på Moss og Rygge GK og Drøbak GK. Du kan booke da på alle 3 baner med medlemsrettigheter.
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Gamle Fredrikstad GK

Ingen innmeldingsavgift.
De som ønsker avtalegiro på årskontingenten kan kontakte klubben på regnskap@gfgk.no
Det er et gebyr på kr 25,- pr mnd for avtalegiro.
Veien til Golf
Innmelding