Logoemblem-GFGK-farger
12°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
03.10.2023
tirsdag
Mandag
16.04.2023
29.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Onsdag
19.04.2023
04.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Torsdag
20.04.2023
26.10.2023
ArrowDown_Orange
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Medlemskap

Gamle Fredrikstad Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen. Vi har tak på antall medlemskap, og du finner hvor mange ledig medlemskap som finnes i menyen til venstre.
Kontingent
Kategori
Kr 640,- pr mnd
Prøvemedlemskap
Prøvemedlemskap gjelder for deg som ikke har vært medlem tidligere eller de siste 2 årene og gir en billigere inngang, som også er differensiert etter når du melder deg inn på året. Du betaler ikke noe for månedene Januar tom Mars, uansett om banen er åpen eller ikke. Priseksempel: Innmelding 1 Januar tom 1 April: 640,- pr mnd fra April - Des Total 5.760,- Innmelding 5 Juni: 640,- pr mnd. Juli - Des Totalt 3.840,-
Kr 6.900,-
Senior
Kr 5.200,-
Ektefelle/Samboer
Gjelder ektefelle eller samboer til fullt betalende seniormedlem. For registrering av ektefelle samboer send mail til regnskap@gfgk.no
Kr 3.900,-
Student/Vernepliktig
Kopi av gyldig studentbevis må sendes regnskap@gfgk.no
Kr 3.100,-
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 1.900,-
Junior 7 - 12 år år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 650,-
Junior 0 - 6 år
Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift
Kr 2.900,-
Korthullsmedlemskap
Gir nasjonal spillerett og spillerett på korthullsbanen. På hovedbanen gis det 30% rabatt på greenfee til korthullsmedlemmer.
Kr 640,- pr. mnd
VTG Kurs + Medlemskap
Inkluderer VTG Kurs (tidl. grønt-kort) med kursmateriell og fullt medlemskap. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn / er på kurs, og ut året.
Kr 11.000,-
Plussmedlemskap
Plussmedlemskap gir fullt medlemskap på Gamle Fredrikstad GK. I tillegg får du plusspakken som gir fritt spill på Moss og Rygge GK og Drøbak GK. Du kan booke da på alle 3 baner med medlemsrettigheter.
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Gamle Fredrikstad GK

Ingen innmeldingsavgift.
De som ønsker avtalegiro på årskontingenten kan kontakte klubben på regnskap@gfgk.no
Det er et gebyr på kr 25,- pr mnd for avtalegiro.
Veien til Golf
Innmelding