Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Korthullsbanen
Stengt
Korthullsbane
Rangen er
Stengt
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
05.03.2024
tirsdag
ArrowDown_Orange
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Medlemskap

Gamle Fredrikstad Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen. Vi har tak på antall medlemskap, og du finner hvor mange ledig medlemskap som finnes i menyen til venstre.
Kontingent
Kategori
Kr 9.950,-
Fredrikstad TOTAL
Fritt spill Gamle Fredrikstad, Huseby og Hankø, Onsøy og Hvaler
Kr 6950
Fredrikstad TOTAL Student / 20 - 28 År
Fritt spill Gamle Fredrikstad, Huseby og Hankø, Onsøy og Hvaler. Gjelder studenter og tom 28 år.
Kr 640,- pr mnd
Prøvemedlemskap
Prøvemedlemskap gjelder for deg som ikke har vært medlem tidligere eller de siste 2 årene og gir en billigere inngang, som også er differensiert etter når du melder deg inn på året. Du betaler ikke noe for månedene Januar tom Mars, uansett om banen er åpen eller ikke. Priseksempel: Innmelding 1 Januar tom 1 April: 640,- pr mnd fra April - Des Total 5.760,- Innmelding 5 Juni: 640,- pr mnd. Juli - Des Totalt 3.840,-
Kr 6.900,-
Senior
Kr 5.200,-
Ektefelle/Samboer
Gjelder ektefelle eller samboer til fullt betalende seniormedlem. For registrering av ektefelle samboer send mail til regnskap@gfgk.no
Kr 3.900,-
Student/Vernepliktig - Eldre Junior tom 28 år
Kr 3.100,-
Junior 13 - 19 år
Kr 1.900,-
Junior 7 - 12 år år
Kr 650,-
Junior 0 - 6 år
Kr 2.900,-
Korthullsmedlemskap
Gir nasjonal spillerett og spillerett på korthullsbanen. På hovedbanen gis det 30% rabatt på greenfee til korthullsmedlemmer.
Kr 640,- pr. mnd
VTG Kurs + Medlemskap
Inkluderer VTG Kurs (tidl. grønt-kort) med kursmateriell og fullt medlemskap. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn / er på kurs, og ut året.
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Gamle Fredrikstad GK

Ingen innmeldingsavgift.
De som ønsker avtalegiro på årskontingenten kan kontakte klubben på regnskap@gfgk.no
Det er et gebyr på kr 25,- pr mnd for avtalegiro.
Veien til Golf
Innmelding