Innkalling til årsmøte i Gamle Fredrikstad Golfklubb 5. mars kl. 18.30 i klubbhuset.

Du innkalles herved til årsmøte i Gamle Fredrikstad Golfklubb på klubbhuset 5. mars kl. 18.30.

Fullstendig saksliste med dokumenter til saker som skal behandles på årsmøte, vil bli sendt via Golfbox senest en uke før årsmøte den 5. mars.

Saker som du ønsker at skal behandles på årsmøte, må sendes styre senest 2 uker før årsmøte. Saker sendes til e-post adressen styreleder@gfgk.no.

Velkommen!

Oddrun Skår 

styreleder