Fortsettende årsmøte 17/3

Det kalles inn til fortsettende årsmøte torsdag 17/3 kl. 1800 på Klubbhuset.  Agenda: Ny lovnorm Styrets innstiller på at NIF’s nye lovnorm vedtas og implementeres i klubben umiddelbart Valg av styreleder Valgkomiteene innstiller på valg av Kai S. Borup som […]