Vil du utdanne deg til frivillig trener i golf?

VIL DU TA TRENER 1 UTDANNING OG BLI FRIVILLIG TRENER I KLUBBEN?

Går du med en trenerspire i magen eller kunne du tenke deg å bidra til å utvikle både dine egne ferdigheter og andres? Alle vet hvor viktig det er å bli tatt godt imot og komme til en forening hvor “ting er på stell”. Derfor ønsker vi å utvide trenerteamet med flere medlemmer som har trener-1 kompetanse. Styret i GFGK ønsker med dette skrivet å få tilbakemelding fra dere som er interessert i å se på muligheten for å utdanne dere som Trener 1 og med det bidra til å spre golfglede i GFGK. Som trener 1 i klubben blir man en viktig ressurs og en del av ett større trenerteam, for å opprettholde vekst og godt miljø i mange år fremover trenger vi nettopp deg som ønsker å bidra litt og lære mer om egen golf. Skulle det være av interesse eller man lurer på noe så ta kontakt med undertegnede. Det kommer antakeligvis til å bli avholdt kurs i nærområdet i midten av Oktober.

Sigurd Strømnes // Sportslig ansvarlig // Tlf: 46626415 // Mail: sigurd.str@gmail.com