Vil du ta trener 1 utdanning og bli frivillig trener i klubben?

VIL DU TA TRENER 1 UTDANNING OG BLI FRIVILLIG TRENER I KLUBBEN?

Går du med en trenerspire i magen eller kunne du tenke deg å bidra til å utvikle både dine egne ferdigheter og andres? Alle vet hvor viktig det er å bli tatt godt imot og komme til en forening hvor “ting er på stell”. Derfor ønsker vi å utvide trenerteamet med flere medlemmer som har trener-1 kompetanse. Styret i GFGK ønsker med dette skrivet å få tilbakemelding fra dere som er interessert i å se på muligheten for å utdanne dere som Trener 1 og med det bidra til å spre golfglede i GFGK. Som trener 1 i klubben blir man en viktig ressurs og en del av ett større trenerteam, for å opprettholde vekst og godt miljø i mange år fremover trenger vi nettopp deg som ønsker å bidra litt og lære mer om egen golf. Skulle det være av interesse eller man lurer på noe så ta kontakt med undertegnede. Det er nå lagt ut kursdatoer for vårens kurs av Norges Golfforbund.

Sigurd Strømnes // Sportslig ansvarlig // Tlf: 46626415 // Mail: sigurd.str@gmail.com