Vil du annonsere i golfmagasinet?

Vi er i gang med nytt golfmagasin som sendes ut til 17.000 husstander.
Har du eller din bedrift mulighet til å hjelpe oss med finansieringen via en annonse er vi veldig takknemlig for det.
Bladet kommer ut i postkassene i Fredrikstad og Omegn i starten av Mai, og vil i tillegg bli distribuert på og rundt klubben.

For spørsmål om annonsering kan du kontakte Bard Vidar Hansen – bvh@gfgk.no – 959 98 599