Vi planlegger for 2021 sesongen – Informasjon til deg som medlem

2020 sesongen er på hell og vi nærmer oss over i 2021. Det har vært en hektisk og “annerledes” sesong med mye spill, kurs og trening. Vi jobber med å planlegge for 2021 sesongen for fullt og vil derfor komme med litt informasjon til medlemmene våre.

Vi legger bak oss 2020 med et vanvittig trykk på hovedbanen vår. Det har vært flere medlemsrunder, flere gjesterunder og vi har passert over 30.000 spilte runder. 300 nye medlemmer har kommet til og vi er nå over 1200. Det er vel og bra, men det gjør også at vi er avhengig av å gjøre en del tiltak slik at tilgjengeligheten for medlemmene opprettholdes. Dette er et av punktene i medlemsundersøkelsen som vi ser at ikke har vært bra nok i 2020. Banekvalitet og informasjon er 2 andre punkter vi ikke var fornøyd med i årets undersøkelse, og vi ønsker også her å informere litt om hva vi jobber med.

Fokus på tilgjengelighet og medlemskap

 • Bookingregler 2021 – Medlemmer kan fra 15 April booke 14 dager frem, mens gjester kun kan booke 10 dager frem. Medlemmer kan legge til medlemsgjest opptil 14 dager før.
 • Greenfee 2021 – Vi har oppdatert våre greenfeepriser, og satt opp prisen i såkalt “primetime” slik at gjester som benytter seg av de beste tidene må betale de høyeste prisene. Vi har bevart “medlemsgjest” prisen til den billigste greenfeeprisen vi har slik at dere kan ta med dere gjester til en fordelaktig pris.
 • Større fokus på “No show” – Foran 2021 så vil vi være tydeligere på avbestillingsfrist for starttider knyttet til No Show. Det vil også komme nye funksjoner i Golfbox som gjør det enklere for både oss og dere i henhold til avbestilling og bekreftelse.
 • Ingen vervekampanje for 2021 – Tidligere har vi hatt en vervekampanje fra November – Januar. I år blir den ikke videreført slik som tidligere. Vi er pr d.d over 1200 medlemmer, vi antar at dette vil påvirke medlemstallet negativt mens det påvirker medlemsinntekt og tilgjengeligheten positivt.
 • Avtalen med Drøbak + Moss og Rygge – Avtalen er i ferd med å gjøres klar for kommende sesong. Det vil fortsatt være fritt spill 1 dag pr uke i tillegg til å kunne kjøpe seg opp til fritt spill alle dager. Vi kommer med egen sak på dette når detaljene er 100% avklart.
 • Intervall starttider – Disse vil for 2021 gå ned til 8 minutter.

Fokus på banekvalitet

 • Vinterbane – Vi stengte greenene med siste spilledag 1 November. Deretter gikk vi over til vintergreener. Vi gjorde dette fordi vi ville være 100% sikre på at greenene får en hvileperiode før innvintring og at de vil fremstå med høy kvalitet for 2021 sesongen.
 • Vedlikehold bane – Etter at vi stengte er det gjennomført både “ordinær” lufting med hullpiper og gjødsling i tillegg til at vi har leid inn en Air2 maskin som tilfører oksygen via nåler som skytes ned i jorda under greenene.
 • Green 6 og 7 – Vi har dialog med kommunen om å kunne felle trær som forhåpentligvis vil gi bedre vekstforhold på green 6 og 7.
 • Flekker greener – Vi har reparert “tørre flekker” på ulike greenområder på hovedbanen, dvs at vi har byttet ut gresset med nytt gress.
 • Dreneringsjobb 1 og 18 – Område ved green 18 og tee 1 er blitt drenert for å fjerne vannet som ofte har blitt stående i området ved mye nedbør.
 • Vinterjobb – Vi kommer til å jobbe med å fjerne siv og renskjære kantene på vannene utover vinteren. Her spiller vær og nedbør selvsagt inn da det benyttes gravemaskin, traktor med henger etc som helst trenger tørre forhold eller en god porsjon frost for å minimere kjøreskader. Vi har allerede renset begge vannene ved hull 1 og det ble utrolig fint og oversiktlig.
 • Ny maskinpark – Vi har inngått en avtale med Hako som er vår maskinleverandør om å oppgradere hele maskinparken vår inklusive slipemaskin. Det betyr at vi foran 2021 sesongen vil ha topp moderne, nye og effektive maskiner som igjen vil gi oss bedre kvalitet.
 • Toalettbygg hull 8/9 – Det jobbes med å søke kommunen om spillemidler til et nytt toalettbygg med kiosk i nærheten av green på hull 8. Vi vet at særlig for klubbens damer er dette viktig.
 • Teesteder – Vi kommer til å jobbe videre med å gjøre ferdig backtee hull 8 og nytt teested på hull 10. Vi har også et ønske om å renovere enkelte andre teesteder i løpet av 2021 hvis vi får mulighet til det.

Fokus på kommunikasjon

 • Nyhetsbrev – Vi har investert i nytt system for utsending av nyhetsbrev via Loopify. Dette betyr at vi kan kommunisere bedre med alle våre medlemmer, både nye og gamle sammen med kursdeltakere etc. Den første utsendelsen går snart ut og vi håper alle vil trives med et nyhetsbrev i mer moderne form med mer relevant innhold.
 • Facebook – Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på at greenkeeperene har lagt ut gode facebook oppdateringer fra baneanlegget i løpet av 2020, og skal fortsette å styrke dette i 2021.
 • Styret GFGK – Klubbens styre vil i 2021 sende ut et månedlig nyhetsbrev med “ståa” i klubben og informasjon om hva som jobbes med av styre og stell

Vi jobber med flere spennende prosjekter og avtaler for å gjøre opplevelsen bedre for deg som medlem, og vil publisere nyheter fortløpende. En av førjulsgavene våre kom endelig når vi kunne annonser Marcus Thim som vår nye hovedtrener.

https://gfgk.no/marcus-thim-er-var-nye-hovedtrener/

På vegne av styret, ansatte og andre relatert til Gamle Fredrikstad Golfklubb og Aktivitetsbyen ønsker vi alle en god jul og et godt nyttår!