Arbeid med ny vei – Endret veimønster fra hull 1 til 2

Det har blitt og jobbes pr d.d med ny veiforbindelse som mange sikkert har sett i forbindelse med utbyggingen ved ridesenteret som ligger til venstre for hull 16. Dette gjør at  veien rett etter undergangen som benyttes mellom hull 1 og 2 er stengt for ferdsel. Man må benytte undergang mellom hull 18 og 17 for å komme seg til teestedet på hull 2.

Arbeidet kommer til å vare i ca 3 uker.