Utmelding av GFGK

Ved utmelding kreves det at klubben mottar dette skriftlig*, enten via brev eller via dette skjema. Ingen muntlige avtaler om avvikling av medlemskap kan inngås, ei heller via telefon. Dette fordi klubben må ha arkivert inn- og utmeldinger hver sesong.

Vi håper å se deg tilbake i Gamle Fredrikstad Golfklubb ved en senere anledning.

SKJEMA FOR UTMELDING AV GAMLE FREDRIKSTAD GOLFKLUBB

*Det vises til våre lover (Les hele dokumentet her)

§ 3 Medlemmer
(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
(2)       Den som ikke senest 31. desember[2] har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.