Har du lyst til å bli ”Hullfadder” på vår bane?

Kjære medlemmer og medgolfere, dette er en aldri så liten appell om hjelp fra dere.

Vi går nå inn i en tid hvor banemannskapet har nok med å tilfredsstille oss golfere med å servere oss nyklipte greener og fairways. Dette prioriteres slik at vi og våre gjestespillere blir fornøyde, og de sprer det gode budskapet om hvilken fantastisk bane vi har.

Nå er det slik at dette arbeidet tar den kapasiteten banemannskapet har til rådighet, og at noe derved ikke får det fokuset det fortjener. Agne har kommet med den ideen om hullfaddere, og vi i banekomiteen støtter den fult ut.

 

Hva er så en ”hullfadder” ?

Kort forklart er hullfadder en person / familie som tar ansvaret for å holde ”sitt hull” så pent og ryddig som mulig.

Dette innebærer å holde det ryddig på teestedet, beise teestolpen, male markeringsstener på teested og avstandsstener en gang i året. Klippe rundt krakk, teestolpe og sørge for at det er pent og ryddig rundt teestedet og de tilleggende omgivelsene.

Som takk for at du påtar deg denne oppgaven, får du ditt navn på krakken, samt at du sammen med de andre fadderne har noen hyggelige sammenkomster på banen.

Høres det ut som om dette er noe for deg, så ber jeg deg å ta kontakt  med en mail til banekomite@gfgk.no  så fort som mulig ( vi vil jo komme i gang ). Agne og jeg vil arrangere et møte på klubbhuset for alle interesserte så snart som mulig.

For banekomiteen

Joachim Heidenstrøm