Priser GFGK

Priser medlemskap i GFGK 2021 Årskontingent Kr Opp til 6 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift   575,- 7 – 12 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 1.650,- 13 – 19 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 2.700,- Student/Vernepliktig 3.300,- Senior 6.100,- Ektefelle […]