Lokale regler

LOKAL REGLER 2020 – GAMLE FREDRIKSTAD GK Per 23. april 2020 Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser. Om ikke annet er angitt er […]