Lokale regler

LOKAL REGLER 2019 – GAMLE FREDRIKSTAD GK Per 19. april 2019 Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser. Om ikke annet er angitt er […]