Turneringsprogram 2021

MND UKEDAG DATO TURNERING APRIL LØRDAG UTSATT Åpningsturnering MAI SØNDAG 30.05.2021 Maislaget JUNI LØRDAG 12.06.2021 Skrangleturnering AUGUST LØRDAG 14.08.2021 Shamble  AUGUST LØRDAG – SØNDAG 21.08.21 -22.08.21 Klubbmesterskap SEPTEMBER SØNDAG 05.09.2021 Nærspillmesteren SEPTEMBER SØNDAG 19.09.2021 Flaggturnering OKTOBER SØNGAG 03.10.2021 Monsterturnering OKTOBER […]