Stenging av hovedbanen – Siste spilledag Søndag 29 Oktober

Vi stenger hovedbanen for spill fra og med Mandag 30 Oktober. Det samme gjelder driving range.
Dersom det vil bli godvær i helgene 4-5 og 11-12 November vil vi åpne banen for spill disse helgene. Dette publiseres på hjemmeside og facebook.

Korthullsbanen vil fortsatt være åpen for spill.

Golfbiler er kun for spillere med gyldig legeerklæring fra d.d og ut sesongen. Dette forutsetter at banen ikke er for våt.

Greener vil bli hullpipeluftet, dresset og valset med start Mandag 23 Oktober. Vi ber om at spillere tar hensyn til dette.