Status baneåpning – Oppdatering Tirsdag 23 Mars

STATUS BANEÅPNING

Hovedbane – Det har tatt litt lenger tid enn vi først håpet før telen forsvant, det har vært en kuldeperiode også den siste uken med nattefrost som ikke har hjulpet så mye som vi håpet. Værmeldingen fremover gir gode utsikter og med en liten varmeperiode den neste uken slik at gresset kan begynne spiring er banen er klar for åpning og spill fra Onsdag 31 Mars med sommergreener.

Anbefalinger fra NGF tilsier pt

I OMRÅDER MED STORT SMITTETRYKK (TILTAKSNIVÅ A OG B)* GJELDER FØLGENDE:

  • Det er åpning for å kunne avvikle selskapsrunder for klubbens egne medlemmer.
  • Treningsområder som f.eks. driving range må holdes stengt.
  • Det kan ikke gjennomføres noen organiserte treninger eller kurs.
  • Det er ikke tillatt med arrangement.
  • Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent / «take-a-way».

Fredrikstad er i Viken og er derfor under tiltaksnivå A.

Vi jobber denne uken med å innhente godkjenning fra vår kommune på at vi får åpne golfbanen 31 Mars med de anbefalinger som NGF beskriver ovenfor. Vi håper på bakgrunn av dette at vi kan slippe til medlemmer på hovedbanen i hele påsken. Vi oppdaterer så fort vi har en slik godkjenning, og vi vil ikke åpne for starttidsbestilling uten å informere minimum 1 dag i forkant.

Driving range og korthullsbanen vil forbli stengt. Det er unntak for organisert juniortrening som er tillatt i grupper på maks 10 fra vår egen kommune, disse treningene vil finne sted på korthullsbanen til oppsatte tider.

Samtidig vil vi presisere at dette er en prosess som stadig kan ta nye vendinger, og vi holder dere oppdatert etter beste evne. Vi opplever også at det er nesten like mange tolkninger av regler, påbud og anbefalinger som vi har medlemmer, men ber om forståelse for at vi er avhengig av å ha alt “på stell” før vi kan komme i gang med en etterlengtet sesongstart. Vi ønsker like mye som dere å få til åpning av banen, i trygge og smittevern vennlig omgivelser.