Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Korthullsbanen
Stengt
Korthullsbane
Rangen er
Stengt
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
111
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
27.01.2023
fredag
ArrowDown_Orange
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Personvernerklæring / Kjøpsvilkår

Sist oppdatert: ​07. februar 2022

Nettbasert behandling av personopplysninger
Denne Personvernerklæringen gjelder for Behandlingsansvarlige Nettsider som samles inn på www.gfgk.no

Behandlingsansvarlig Gamle Fredrikstad Golfklubb 996123715, v/styreleder er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger.

For andre produkter og tjenester som leveres av behandlingsansvarlige reguleres i egne databehandleravtaler. Ta kontakt for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Forklaring
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, e-postadresse, IP-adresse, bilde, adferdsmønster, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Behandling er all behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Internkontroll er planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler.

Hva personopplysningene brukes til
Personopplysningene brukes til:
 • Ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • Tilbud på produkter og tjenester
 • Faktura
 • Leveranse av produkter

Saksbehandling og Arkiv bruker Gamle Fredrikstad Golfklubb Golfbox.no. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen/sak/relasjon.

E-post og Telefon benyttes som en del av det daglige arbeidet for å drive Gamle Fredrikstad Golfklubb produkter og tjenester. Daglig Leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av driften journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Gamle Fredrikstad Golfklubb medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. 

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.
Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og drive våre produkter og tjenester.

Hvilke personopplysninger behandles
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester,
og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Navn, adresse, medlemskategori, alder, fødselsdato, historikk, e-post og telefon.

Vi samler inn opplysninger fra:
Statistikk

Gamle Fredrikstad Golfklubb  samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.gfgk.no Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Nettside Skjemaer
Nettsiden bruker forskjellige skjemaer som registrerer forskjellige opplysninger avhengig av hvilken informasjon bruker ønsker å oppnå til hvordan bruker ønsker å bruke våre tjenester og produkter.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. www.gfgk.no samler inn data til følgende systemer:
 • Destinet CMS. Statistikk, sider besøkt, nedlastede dokumenter, brukeranskaffelse.
 • Google Analytics. Statistikk, brukeranskaffelse, adferd og målgrupper (segmenter)
 • Facebook pixle. For å vise besøkende relevante annonser på facebook.

Slik Administreres Informasjonskapsler https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke nettstedets skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hvem deler vi personopplysninger med
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til Gamle Fredrikstad Golfklubb. Azets Norge behandler alle regnskapsmessige forhold hvor det er egen databehandleravtale mellom Gamle Fredrikstad Golfklubb og Azets Norge. Golfboxog Norges Golfforbund har tilgang til de samme dataene gjennom skytjenesten Golfbox.no. Egen databehandleravtale foreligger mellom Gamle Fredrikstad Golfklubb og NGF/Golfbox.

Leonberg er Gamle Fredrikstad Golfklubb databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet

Destinet er underleverandør for Leonberg for utvikling, drift og vedlikehold av Destinet CMS Programvare. En egen databehandleravtale mellom Gamle Fredrikstad Golfklubb og Leonberg regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Destino. Det er kun Leonberg og Destino som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
 • Skjema på nettsidene: Skjema lagrer din informasjon på våre nettsider i opptil 30 dager.
 • Saksbehandling og Arkiv, utarbeides rutiner, og jfr bokføringsloven/regnskapsloven.
 • E-post slettes som lenger ikke er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.
 • Google Analytics lagrer informasjonen om din IP-adresse i 26 mnd.

Informasjon kan slettes på oppfordring ved å kontakte Gamle Fredrikstad Golfklubb.

Dine rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Gamle Fredrikstad Golfklubb har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Gamle Fredrikstad Golfklubb systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss å:
 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter Gamle Fredrikstad Golfklubb slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Avvik, analyse av avvik og tiltak
Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.

Gamle Fredrikstad Golfklubb har eget kartleggingsskjema som oppsummerer brudd eller avvik som beskriver system, kategori og hva slag opplysninger som er berørt.

Utfyller av skjemaet skal gi beskjed til daglig leder om brudd eller avvik. Ansvarlig mottaker skal vurdere om det skal iverksettes umiddelbare tiltak. Deretter skal vedkommende beskrive hvilke konsekvenser av bruddet eller avviket, synliggjøre tiltakene og begrense konsekvensene.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å komme i kontakt, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Gamle Fredrikstad Golfklubb
Torsnesveien 16, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: +47 95 85 55 00


AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GRUPPER, GREENFEE, TURNERING, PROTIME ELLER KURS
 
1. Innledning
Ved bestilling av grupper, greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
 
Ved bestilling av grupper, greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling. 
 
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.  
Unntak fra Angrerett - Angrerettloven §22 punkt m) 
 
2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst
 
Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller. 
 
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over). 
 
3. Endring av bestilling
Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 48 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben TLF 95855500 eller resepsjon@aktivitetsbyen.no senest 48 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn en gang.

Endringer kan ikke skje senere enn 48 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte billetter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

I travle perioder, 1 og  2-baller vil bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.
 
Grupper kan endre antall spillere inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Etter påmeldingsfristen har gruppen ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  
 
Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  
 
Protimer kan endres, men ikke mer enn en gang. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 48 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass. 
4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)