Logoemblem-GFGK-farger
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
111
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
04.06.2023
søndag
Tirsdag
25.04.2023
13.06.2023
Mandag
16.04.2023 07:00
29.10.2023 16:00
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Tirsdag
18.04.2023
03.10.2023
Tirsdag
18.04.2023
03.10.2023
Onsdag
19.04.2023
04.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Torsdag
20.04.2023
26.10.2023
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Lokale regler

Oppdatert: Per 3. april 2022

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser.

Om ikke annet er angitt er det generell straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – tap av hull
Slagspill – to straffeslag

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 6 er områder klippet i fairwayhøyde eller lavere på hull 9 definert som utenfor banen.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder identifiseres av røde staker og defineres av røde linjer.

Det røde straffeområdet på hull 5 (høyre side), hull 6 (venstre side), hull 7 (venstre side), hull 15 (venstre side), hull 16 (venstre side), hull 17 (venstre side), hull 18 (høyre side green) merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)
Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
Maurtuer i generelt område.
Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.Uflyttbare hindringer
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
Anvisningsskilt.

Ball forandret av luftledning (E11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende
stolpe(r) inkludert festeanordninger) under spill av hull 7 og 9, teller ikke slaget.
Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Umerkede røde straffeområder
Grøfter som ikke er merket er definert som rødt straffeområde. Grensen for straffeområde er kanten som skrår ned mot grøften.

Ha en hyggelig runde !
 
Banestatus
Baneguide
Scorekort
Slopetabell
Treningsområde
Korthullsbane
Drivingrange
Anbefalt utslagssted