Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Korthullsbanen
Stengt
Korthullsbane
Rangen er
Stengt
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
111
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
27.01.2023
fredag
ArrowDown_Orange
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Lokale regler

Oppdatert: Per 3. april 2022

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser.

Om ikke annet er angitt er det generell straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – tap av hull
Slagspill – to straffeslag

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 6 er områder klippet i fairwayhøyde eller lavere på hull 9 definert som utenfor banen.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder identifiseres av røde staker og defineres av røde linjer.

Det røde straffeområdet på hull 5 (høyre side), hull 6 (venstre side), hull 7 (venstre side), hull 15 (venstre side), hull 16 (venstre side), hull 17 (venstre side), hull 18 (høyre side green) merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)
Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
Maurtuer i generelt område.
Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.Uflyttbare hindringer
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
Anvisningsskilt.

Spilleforbudsområder på hull 7 (E-8.1)
På hull 7 er det store jordbearbeidete områder til venstre som skal anlegges med gress. I perioden frem til områdene er ferdigstilt skal disse områdene behandles som spilleforbudsområde. Områdene er definert av blå staker med hvit topp plassert inne i områdene. Et spilleforbudsområde skal behandles som et unormalt baneforhold med spilleforbud. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ball forandret av luftledning (E11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende
stolpe(r) inkludert festeanordninger) under spill av hull 7 og 9, teller ikke slaget.
Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
Umerkede røde straffeområder
Grøfter som ikke er merket er definert som rødt straffeområde. Grensen for straffeområde er kanten som skrår ned mot grøften.

Ha en hyggelig runde !
 
Banestatus
Baneguide
Scorekort
Slopetabell
Treningsområde
Korthullsbane
Drivingrange
Anbefalt utslagssted