Logoemblem-GFGK-farger
14°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.07.2024
onsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Styreleder har ordet
Mens nok en golfsesong går mot slutten, jobbes det som verst i klubben!
Styreleder har ordet
Det mest synlige beviset på at jobbes som verst i klubben til tross for at sesongen er på hell, er Dugnads Compagniets ukentlige innsats på golfanlegget. Sist mandag fikk vi se hvor fint det vil bli på det nye tee stedet på hull 10 med trapp.

Samtidig ser vi at banemannskapet står på for å forberede vinteren og neste sesong. Dette informerte de om i nyhetsbrevet forrige uke.

Det er spilt over 27 000 runder pr d.d.

Vi er per i dag 1358 medlemmer i klubben! Det er 143 flere enn på samme tidspunkt i fjor, og 215 flere enn 31. januar i år. 790 medlemmer er yngre enn 50 år!!! Dette er mer enn 50 % av medlemsmassen, og gir oss inspirasjon til å jobbe for fremtiden!

Det har krevd mye av både våre profesjonelle og frivillige trenere å ta imot de fleste av våre nye medlemmer på en god måte. Takk!

Akkurat nå og i månedene fremover, jobber alle komitélederne med å forberede 2022 sesongen. Den 23. oktober skal vi møtes (heldagsmøte), alle komitélederne, styret i GFGK og ansatte i driftsselskapet for å oppsummere sesongen. I dette møtet vil også den spørreundersøkelsen som noen av dere har mottatt og svart på, være en viktig del av diskusjonsunderlaget. Dette møtet er startskuddet for Virksomhetsplanen for 2022 – 2025, et arbeid som komitélederne og styret vil jobbe mye med herfra og frem til årsmøte tidlig i 2022. Da skal Virksomhetsplanen 2022 – 2025 godkjennes av klubbens medlemmer.

Strategiarbeidet som er satt i gang for å sikre økonomisk forsvarlig drift av golfanlegget og på best mulig måte ivareta medlemmenes rettigheter inn i fremtiden, er ferdig med sin første fase. Arbeidet har vært delt mellom to grupper. Neste fase vil være å forene innspillene fra disse to gruppene. Det er i hovedsak styret som vil gjøre denne jobben. Dokumentet vil senest være klart til Årsmøte i 2022, da det skal ligge til grunn for Virksomhetsplanen for 2022 – 2025.

Valgkomiteen starter snart jobben med å finne nye styremedlemmer fra 2022. Hele styret er ikke på valg, men ca 4 medlemmer er på valg. Terje Willy Strand er leder i denne komiteen. Meld din interesse eller gi ham hint om gode kandidater.

Paragolf 2022
Du husker at vi skal arrangere NM i golf og paragolf i 2022?! Vi har etablert NM komité som skal arbeide med dette frem til NM 2. – 7. august 2022. Styringsgruppen består av Jan Skogman, Tore Frølich, Jan Rafn, Agne Strøm, Christoffer Halvorsrød og undertegnede. Vi har hatt våre første møter med NGF og venter på dato for første møte med kommunen. Vi har imidlertid snakket med kommunen på telefonen flere ganger, og de er positive, og har allerede begynt å ta hensyn til behov som vi har signalisert  [😊]  Dere som har meldt dere som frivillige til NM 2022, vil i løpet av en måneds tid få mer informasjon om det som skal skje i komiteen fremover. Dere som ennå ikke har meldt dere som frivillige til NM 2022, men som ønsker å bidra, kan sende mail til styreleder@gfgk.no

Hva skjer i klubben i vinter?
Vi har ikke klart for oss hva som skjer i alle gruppene ennå, men dette er et eksempel:

Dugnadscompagniet
Har kjøpt inn flere bagskap som skal etableres i løpet av vinteren i bagrommet, renovering av teesteder sammen med banemannskapet og andre småoppgaver står for tur.

Damegruppa GFGK Hoffdamene
Går tur hver tirsdag med avgang fra klubbhuset kl. 18.00 hver tirsdag fra 2. november. Det planlegges simulatorgolf den første lørdagen i måneden. Følg med på damegruppas Facebook side.

Simulatorgolf seniorer hver torsdag mellom kl.10.00 og 15.00 Østfold Golfsenter
Oppstart annonseres nærmere.

Juniorgruppa hadde foreldremøte 12. oktober hvor foreldrene ble informert om vintertrening. Det vil også komme informasjon på juniorenes nettside https://gfgkjunior.no/hjem

Følg med på klubbens nettsider og Facebook sider, der vil du bli oppdatert. Og ikke slett mail som kommer fra golfklubben eller Golfbox før du har lest den, for da kan du gå glipp av viktig informasjon.

Som du ser, det legges ned mye arbeid av mange denne høsten (også). Vi står på fordi vi håper og tror at en arbeidsom høst og vinter gir en folksom vår, med glade og ivrige golfspillere i klubben og på anlegget vårt.

Oddrun Skår
Styreleder