Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
16.04.2024
tirsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
BANESTATUS
Hovedbane og drivingrange og korthullsbanen er åpen
Tilbake
Parkeringsplass renoveres - Viktig informasjon
Fredrikstad Kommune skal renovere parkeringsplassen ved golfanlegget. Her kommer litt informasjon som er relevant for deg som medlem av golfklubben.
Parkeringsplass renoveres - Viktig informasjon
Parkeringsplassen som benyttes til golfanlegget og andre aktiviteter i områder har sårt trengt en oppgradering, derfor er det nå veldig gledelig å fortelle at denne skal både utvides og renoveres av Fredrikstad Kommune. Her kommer litt informasjon som er relevant for oss i Gamle Fredrikstad Golfklubb.

Hva skal gjøres:
Det skal utvides både lengderetning mot eldreboliger og i bredden mot vår tee 1. Parkeringsplassen blir tilnærmet doblet i areal. Dekket blir asfalt, og det skal i tillegg lages en ny gang og sykkelvei på motsatt side av golfbanen. Innkjøringen er regulert tvers over tennisbanen, men tennisbanen blir liggende og innkjøringen vil bli liggende likt som dagens innkjøring.

Når skal dette gjøres:
Vi har ikke fått endelig dato for oppstart, men vi har fått beskjed om at det beregnes ca 4 uker fra start til slutt og at oppstart er tenkt innen kort tid.

Hvordan vil dette påvirke oss som golfere?
Vi har fått bekreftet fra Fredrikstad Kommune at det ikke vil bli avgiftsbelagt parkering, dvs at det fortsatt vil være gratis parkering for alle på denne parkeringsplassen.
I byggetiden vil parkering være stengt, som gjør at golfere må benytte alternativ parkering i området. Vi skal komme tilbake med hvilke alternativer som finnes når vi vet eksakt dato for igangsetting av arbeidet.

Som dere ser på bildet av reguleringen/tomtegrense ( rød strek) så går denne nesten tvers over backtee/tee 63 på hull 1. Dette teestedet vil vi måtte fjerne.

Vi skal forsøke å flytte dagens hekk til ny tomtegrense i samarbeid med kommunen.