Logoemblem-GFGK-farger
14°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.07.2024
onsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Parkeringsavgift for perioden 14.06.2024 til 31.08.2024
Bystyret i Fredrikstad kommune har vedtatt at det innføres tre timer gratis parkering utenfor Gamlebyen, men mulighet for lengre parkeringstid mot betaling. Dette gjelder parkeringsplassen ved krysset ny parkeringsplass ved Torsnesveien, tvers over innkjøringen til Aktivitetsbyen.
Parkeringsavgift  for perioden 14.06.2024 til 31.08.2024

I forrige uke satt Fredrikstad Kommune opp parkeringsautomat på den nye parkeringsplassen. Dette med bakgrunn i et politisk vedtak om et pilotprosjekt for å begrense biltrafikk i og rundt Gamlebyen i perioden Juni-Juli-August. 

 

Dette er ikke i tråd med hva vi fikk beskjed om når parkeringsplassen ble renovert, og vi har også prøvd å påvirke politikerne før de vedtok pilotprosjektet uten å få gjennomslag.

Det betyr at pt så gjelder følgende for den nye parkeringsplassen

3 timer gratis parkering på hverdager mellom 08:00 - 18:00 og helger mellom 08:00 - 15:00 i helger. Etter de 3 timene er gått ut er det avgiftsbelagt dersom du er innenfor overnevnte tid.

Det vil også si at dersom du parkerer etter Kl 12:00 i helger eller 15:00 på hverdager er parkering gratis frem til neste dag.

Husk å benytte easypark app selvom du parkerer gratis.

Nedenfor vil du finne alternative gratis parkeringsplasser, og vi jobber også med andre alternative løsninger. Pr d.d er disse retningslinjene som gjelder inntil vi eventuelt får andre løsninger på plass.

Vi skulle selvsagt helst ha vært uten denne problemstillingen, vi forstår at parkeringsavgift for å spille golf på golfbanen der man er medlem ikke er bærekraftig på sikt og jobber videre med en løsning.

PDF som viser alternativ parkering