Logoemblem-GFGK-farger
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
111
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
04.06.2023
søndag
Tirsdag
25.04.2023
13.06.2023
Mandag
16.04.2023 07:00
29.10.2023 16:00
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Tirsdag
18.04.2023
03.10.2023
Tirsdag
18.04.2023
03.10.2023
Onsdag
19.04.2023
04.10.2023
Mandag
17.04.2023
02.10.2023
Torsdag
20.04.2023
05.10.2023
Torsdag
20.04.2023
26.10.2023
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
NM 2022 på Gamle Fredrikstad Golfklubb
NM arrangeres på Gamle Fredrikstad 4 - 7 August 2022!
NM 2022 på Gamle Fredrikstad Golfklubb
Styringsgruppene i komiteen for NM 2022 har allerede startet jobbingen mot NM.

Vi har valgt å dele forberedelsene og gjennomføringen av NM i fire underkomiteer:

De fire underkomiteenes oppgaver og ledere er:                                                                        
BANE - Ledes av Head GK Thomas Preifelt
 • Banemannskap
 • Dugnadscompagniet
 • NGF krav
 • Banens stand og utforming

FASILITETER OG LOGISTIKK – ledes av Tore Frølich
 • Parkering
 • Bespisning
 • Plassering av sekretariat og scorekort mottak
 • Overnatting
 • Tilrettelegging for TV

TURNERINGSGJENNOMFØRING – ledes av Jan Skogman
 • Praktisk turneringsgjennomføring med hjelp av alle frivillige
 • Utstyr til det sportslige
 • Samarbeid med TD

ARRANGEMENT – ledes av Jan Rafn
 • Markedsføring
 • Sponsor
 • Tilleggsarrangement

Christoffer Halvorsrød og Helge Dehlin sitter i styringsgruppen sammen med de fire som er nevnt ovenfor.  De har også ansvar for kontakten med kommunen.

Vi vil trenge mange frivillige hender og hjerner for å få til det beste NM i golf noen gang!

Mange har allerede meldt seg til tjeneste og flere var på studietur til Miklagard under NM 2021 for å få et inntrykk av arrangementet. De vil bli kontaktet etter hvert som gruppelederne får på plass sin tids- og ressursplan.

Dersom du har lyst til å bidra, men ikke har meldt fra om det ennå, send en mail til regnskap@gfgk.no