Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
134
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
29.05.2022
søndag
Mandag
21.03.2022
27.06.2022
Tirsdag
22.03.2022
28.06.2022
Torsdag
24.03.2022
30.06.2022
Torsdag
24.03.2022
23.06.2022
-1
29.05.2022
01.01.0001
Onsdag
04.05.2022
28.09.2022
-1
29.05.2022
29.05.2022 23:00
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
VIKTIG INFORMASJON
Søndag 29 Mai fra Kl 08:00 - 16:00 vil korthullsbanen vært reservert Narvesen Tour for juniorer.
Tilbake
NM 2022 på Gamle Fredrikstad Golfklubb
NM arrangeres på Gamle Fredrikstad 4 - 7 August 2022!
NM 2022 på Gamle Fredrikstad Golfklubb
Styringsgruppene i komiteen for NM 2022 har allerede startet jobbingen mot NM.

Vi har valgt å dele forberedelsene og gjennomføringen av NM i fire underkomiteer:

De fire underkomiteenes oppgaver og ledere er:                                                                        
BANE - Ledes av Head GK Thomas Preifelt
 • Banemannskap
 • Dugnadscompagniet
 • NGF krav
 • Banens stand og utforming

FASILITETER OG LOGISTIKK – ledes av Tore Frølich
 • Parkering
 • Bespisning
 • Plassering av sekretariat og scorekort mottak
 • Overnatting
 • Tilrettelegging for TV

TURNERINGSGJENNOMFØRING – ledes av Jan Skogman
 • Praktisk turneringsgjennomføring med hjelp av alle frivillige
 • Utstyr til det sportslige
 • Samarbeid med TD

ARRANGEMENT – ledes av Jan Rafn
 • Markedsføring
 • Sponsor
 • Tilleggsarrangement

Christoffer Halvorsrød og Helge Dehlin sitter i styringsgruppen sammen med de fire som er nevnt ovenfor.  De har også ansvar for kontakten med kommunen.

Vi vil trenge mange frivillige hender og hjerner for å få til det beste NM i golf noen gang!

Mange har allerede meldt seg til tjeneste og flere var på studietur til Miklagard under NM 2021 for å få et inntrykk av arrangementet. De vil bli kontaktet etter hvert som gruppelederne får på plass sin tids- og ressursplan.

Dersom du har lyst til å bidra, men ikke har meldt fra om det ennå, send en mail til regnskap@gfgk.no