Logoemblem-GFGK-farger
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
16.04.2024
tirsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
BANESTATUS
Hovedbane og drivingrange og korthullsbanen er åpen
Tilbake
Medlemskontingent 2024 - Viktig informasjon
Det er snart klart for utsendelse av årets medlemskontingent. Her kommer viktig informasjon knyttet til dette. Faktureringen vil skje uken etter påske.
Medlemskontingent 2024 - Viktig informasjon
Medlemskontingent 2024 ble vedtatt på årsmøte
Du finner alle priser her

Engangsbetaling på 200.- kroner
Det ble også på årsmøtet vedtatt en ekstraavgift for sesongen 2024 på kroner 200,.- Denne avgiften skal dekke noe av kostnaden rundt det nye servicepunktet som er under oppføring ved Tee1/Drivingrange for mere info se her
"Engangsavgift servicepunkt iht Årmsmøtevedtak" Dette gjelder alle medlemmer bortsett fra Juniorer.

Betalingsmetoder
Avtalegiro:
Dersom du har valgt avtalegiro som betaling for ditt medlemskap så fordeles kontingenten på 6 terminer, hvor den første sendes ut med forfall 15 April og den siste med forfall 15 September.
Har du mottatt avtalegiro fra oss tidligere kommer denne rett inn i nettbanken din, alternativt kommer den pr e-post og du kan da legge inn avtalegirotrekk i nettbanken din slik at de kommer automatisk der videre.
For prøvemedlemmer og nye som tar VTG går avtalegiro fra måneden etter du melder deg inn tom Desember.
Giro:
Får du alt på en giro, distribueres dette ut enten pr e-post eller e-faktura. Faktura sendes ut i slutten av Mars.

NB: Dersom du ikke har avtalegiro, men ønsker å endre til dette før kontingent sendes ut så sender du oss en e-post på regnskap@gfgk.no

Vi bruker Norkred AS til utsending av medlemskontingenter.

Adresse / E-post:
Dersom du har byttet postadresse eller e-post er det fint hvis du gir oss beskjed om det på e-post til regnskap@gfgk.no så oppdaterer vi dette i Golfbox m.mer

Betaling av medlemskontingent og lokal spillerett:
Etter forfall på medlemskontingent utstedes en purring, dersom purring ikke er innbetalt til forfall vil vi stenge spilleretten i Golfbox. Dette betyr at man ikke får booket starttider eller gjennomført starttider som allerede er booket. Vi minner om at de ansatte i resepsjonen ikke har noen myndighet til å gjøre noe med manglende spillerett ved booking.

Elektronisk Golfkort:
Elektronisk golfkort benyttes ikke lenger i Norge. Dersom du trenger bevis for spill i utlandet kan du hente det her i din Golfboxprofil. Har du et tidligere golfkort som du bruker f.eks på vår "Touch skjerm" så kan dette fortsatt benyttes.