Logoemblem-GFGK-farger
15°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.07.2024
onsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Medlemskontingent 2024 - Viktig informasjon
Det er snart klart for utsendelse av årets medlemskontingent. Her kommer viktig informasjon knyttet til dette. Faktureringen vil skje uken etter påske.
Medlemskontingent 2024 - Viktig informasjon
Medlemskontingent 2024 ble vedtatt på årsmøte
Du finner alle priser her

Engangsbetaling på 200.- kroner
Det ble også på årsmøtet vedtatt en ekstraavgift for sesongen 2024 på kroner 200,.- Denne avgiften skal dekke noe av kostnaden rundt det nye servicepunktet som er under oppføring ved Tee1/Drivingrange for mere info se her
"Engangsavgift servicepunkt iht Årmsmøtevedtak" Dette gjelder alle medlemmer bortsett fra Juniorer.

Betalingsmetoder
Avtalegiro:
Dersom du har valgt avtalegiro som betaling for ditt medlemskap så fordeles kontingenten på 6 terminer, hvor den første sendes ut med forfall 15 April og den siste med forfall 15 September.
Har du mottatt avtalegiro fra oss tidligere kommer denne rett inn i nettbanken din, alternativt kommer den pr e-post og du kan da legge inn avtalegirotrekk i nettbanken din slik at de kommer automatisk der videre.
For prøvemedlemmer og nye som tar VTG går avtalegiro fra måneden etter du melder deg inn tom Desember.
Giro:
Får du alt på en giro, distribueres dette ut enten pr e-post eller e-faktura. Faktura sendes ut i slutten av Mars.

NB: Dersom du ikke har avtalegiro, men ønsker å endre til dette før kontingent sendes ut så sender du oss en e-post på regnskap@gfgk.no

Vi bruker Norkred AS til utsending av medlemskontingenter.

Adresse / E-post:
Dersom du har byttet postadresse eller e-post er det fint hvis du gir oss beskjed om det på e-post til regnskap@gfgk.no så oppdaterer vi dette i Golfbox m.mer

Betaling av medlemskontingent og lokal spillerett:
Etter forfall på medlemskontingent utstedes en purring, dersom purring ikke er innbetalt til forfall vil vi stenge spilleretten i Golfbox. Dette betyr at man ikke får booket starttider eller gjennomført starttider som allerede er booket. Vi minner om at de ansatte i resepsjonen ikke har noen myndighet til å gjøre noe med manglende spillerett ved booking.

Elektronisk Golfkort:
Elektronisk golfkort benyttes ikke lenger i Norge. Dersom du trenger bevis for spill i utlandet kan du hente det her i din Golfboxprofil. Har du et tidligere golfkort som du bruker f.eks på vår "Touch skjerm" så kan dette fortsatt benyttes.