Logoemblem-GFGK-farger
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.06.2024
mandag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Julehilsen fra Gamle Fredrikstad Golfklubb
Her kommer en julehilsen fra GFGK..
Julehilsen fra Gamle Fredrikstad Golfklubb
Kjære medlemmer

Sesongen 2022 har vi registrert ca 29.000 starttider i Golfbox. Banen var åpen for spill i 216 dager..

Pr 1 November har vi 1284 medlemmer, hvorav 180 medlemmer er nye for sesongen 2022.

Sesongen 2022 har vært innholdsrik med NM i August som årets høydepunkt. Som tidligere gjennomførte vi et fantastisk bra arrangement med gode tilbakemeldinger fra spillere, NGF og andre. TV sendingene ble fantastisk reklame for anlegget, og vi kan stolte se tilbake på arrangementet.
En stor takk til alle frivillige som deltok under mesterskapet med ulike oppdrag.

Banemannskapet nyter nå en velfortjent ferie, stor honnør til innsatsen med å få hovedbanen vår til den kvaliteten vi har hatt gjennom 2022 sesongen. Sammen med Dugnadscompagniet har de gjennom året vedlikeholdt banen samtidig som de stadig har forskjønnet og jobbet med de små detaljene. Thomas vår Course Manager og Steinar som er leder i DC har stått frem som gode ledere for sine respektive, og vi retter en ekstra stor og velfortjent julehilsen til begge.

Freddy,Marcus og Thor har styrt oss trygt gjennom en sesong med ulike medlemstreninger, undervisningstimer og nybegynnerkurs. Det har vært høy aktivitet på treningsfeltet og vi har også hatt mer besøk enn tidligere av større grupper som har prøvd golf. Vi ønsker trenere våre en god og velfortjent julefeiring, og retter også en takk til alle frivillige trenere som har deltatt og sørget for høy aktivitet gjennom 2022 sesongen.

Styret har gjennom sesongen jobbet med mange ulike saker, NM har naturligvis vært en stor del av arbeidet. Etter sommeren har vi jobbet mye med organisasjon og økonomi, vi vet at 2023 vil bli utfordrende for alle golfbaner. Vi har hatt en ekstrem prisvekst på varer og tjenester som gjør at det vil bli vesentlig dyrere å drifte golfbaner og som alle andre baner er vi avhengig av å selge flest mulig medlemskap og greenfee for å finansiere driften. Med lavere kjøpekraft enn tidligere for folk flest basert på økte renter m.mer så vil 2023 bli et utfordrende år. Samarbeidet mellom driftsselskap og golfklubben er godt og vi jobber kontinuerlig sammen med driftsselskapet for å skape best mulig rammer for drift og utvikling i 2023. Golfbanen vår har fått gode tilbakemeldinger i 2022, og kvalitet på banen er vårt viktigste salgsargument!

Svarene på GIS undersøkelsene (Golfspilleren i Sentrum) benytter vi hvert år, ca 350 medlemmer svarte på denne i 2022 og vi har fått aldri før fått bedre tilbakemeldinger på golfbanen vår. Totalt sett ga undersøkelsen gode resultater for 2022, med tydelig tilbakemeldinger på hvilke områder vi må forbedre oss sammen med tydelige tilbakemelding på hvilke områder vi har forbedret oss.

Vi vil samtidig rette en stor takk til alle sponsorer og samarbeidspartnere i sesongen 2022. Bård Vidar er allerede godt i gang med å fylle opp hullsponsorer og andre profileringsområder på golfbanen for neste år og vi er veldig takknemlig for at dette arbeidet foreløpig lover godt for 2023 sesongen.

Takk til vår samarbeidspartner Brødr. Bøckmann AS og familien Bøckmann for godt samarbeid i 2022 og deres utrettelige engasjement for golfanlegget vårt på Østsiden.

God jul og et riktig godt nyttår - Snart er det golfsesong igjen.
På gjensyn!
 
Mvh
Helge Dehlin – Styreleder GFGK
Christoffer Halvorsrød – Leder driftsselskap AGF / Brødr. Bøckmann AS