Logoemblem-GFGK-farger
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.06.2024
mandag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Innkalling årsmøte Mandag 11 Mars Kl 19.00
Årsmøtet avholdes på klubbhuset i Torsnesveien 16 Mandag 11 mars Kl 19:00.
Innkalling årsmøte Mandag 11 Mars Kl 19.00
Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes 11/3 Kl 19.00 i Torsnesveien 16. ( Klubbhusets restaurant)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26/2 til styret@gfgk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.gfgk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig styret i GFGK

Fullstendig innkalling kan du lese her