Logoemblem-GFGK-farger
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
24.06.2024
mandag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Endring i organisasjonen – Stilling som daglig leder utlyses 1 Juli
Klubb, Golfpark og driftsselskapet har siden nyttår jobbet sammen for å se på hvordan den administrative organisasjonen til golfanlegget kan supplere hverandre best mulig. Vi vil i starten av Juli utlyse en stilling som daglig leder i Gamle Fredrikstad Golfklubb. Stillingen er nyopprettet. Arbeidsoppgaver til den nye stillingen vil være delt mellom Fredrikstad Golfpark og Gamle Fredrikstad Golfklubb.
Endring i organisasjonen – Stilling som daglig leder utlyses 1 Juli
Dette vil være en nyopprettet stilling. Arbeidsoppgaver til den nye stillingen vil være delt mellom Fredrikstad Golfpark og Gamle Fredrikstad Golfklubb. Vedkommende vil offisielt være ansatt i Fredrikstad Golfpark AS.

I den nye stillingen legger vi stor vekt på markeds og salgserfaring, og vi er tydelig på at den nye personen i all hovedsak skal jobbe med å fremme klubb og anlegg for å skaffe flere medlemmer, gjester og samarbeidspartnere som igjen skal generere høyere inntekter og mer aktivitet.
I tillegg til dette vil den nye stillingen ha ansvaret for idrettslagets daglige drift.

Med en ny stilling vil det være noen endringer for resten av organisasjonen

Christoffer Halvorsrød har siden september 2022 fungert som både leder av Aktivitetsbyen og konstituert daglig leder av idrettslaget. Når den nye stillingen er besatt vil Christoffer ha mer fokus på sin rolle i Aktivitetsbyen, samtidig som han vil ha mer fokus inn mot banedrift og greenkeepernes hverdag.

Freddy Nordmark har i tillegg til sitt engasjement som trener i klubben nå en liten administrativ stilling som innebærer all medlemskontakt, herunder
  • Medlemskontingent (fakturering og betalinger, rapportering, inn og utmeldinger m.mer)
  • Golfbox ( Booking, betalinger m.mer)
  • Skapleie
  • Generelle spørsmål fra medlemmer, bistand til komiteer og ulike arrangementer
Det er Personalhuset som bistår oss i rekrutteringen til den nye stillingen, og vi vil legge ut annonsen på våre kanaler når den publiseres i starten av Juli.