Logoemblem-GFGK-farger
15°
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Korthullsbanen
Åpen
Korthullsbane
Rangen er
Åpen
Åpningstider
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
98
ledige medlemskap
Bli medlem nå
Del
23.05.2024
torsdag
Mandag
08.04.2024
01.11.2024
Onsdag
10.04.2024
30.10.2024
Onsdag
10.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Torsdag
25.04.2024
27.09.2024
Mandag
22.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Tirsdag
23.04.2024
27.09.2024
Mandag
12.05.2024
27.09.2024
ArrowDown_Orange
Ta "Veien til Golf" kurs
Veien til Golf
Veien til golf
Veien til Golf
Logoemblem-GFGK-farger
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Banerapport fra Thomas og co - Januar
Her kommer en tekst og statusraport fra vår Head Greenkeeper Thomas Preifelt
Banerapport fra Thomas og co - Januar
Vädret är ganska bra för våra greener förutom att det har kommit väldigt mycket regn. Vi har nästan inga soppangrepp men faran är inte över ännu.
Vi kommer att bespruta greenerna med soppmedel så fort vi kan komma ut och köra på banan utan att förstöra något. Det finns fortfarande risk för snö men vi hoppas på en tidig start i vår.

Vi har luftat hela banan utom greenerna. Vi hjälpsådde greenerna i slutet på september men på grund av allt regn så hade greenerna inte växt ihop som vi tänkt oss då det var dags att lufta. Under hösten har vi gödslat lite försiktigt för att inte gynna soppen som gillar nitrogen. Järnsulfat har en god verkan mot sopp så det har vi lagt ut kontinuerligt under hösten. Vi har också lagt ut Kalcium på greenerna.
 
Vi har fått resultat av de jordprover som gjordes under hösten. De visar att vi har bra värden på alla näringsämnen förutom fosfor som vi behöver tillföra lite mer av under nästa säsong. Vi har däremot ett annat problem som är lite svårare att lösa. Vi saknar dels de väldigt små sandpartiklar i greenuppbyggnaden som är bra på att hålla näringsämnena i den nedre delen av rotzonen och vi har nästan inga humusämnen i växtbädden som också är bra på att behålla både näring och fukt. Därför kommer vi att i samband med luftning under våren att tillföra detta i form av gödning som är sammansatt av bland annat gödsel från havslevande växter, ko- och kyllingspillning.
 
En stor del av våra fairways har stått under vatten en längre period och i nuläget är det svårt att säga vilka skador vi kan få av detta men gräsarten rödsvingel som fairways är sådda med är bra på att stå emot översvämningar.
 
Totalt sett ser det bra ut på banan just nu och om den här väderleken står sig så kan vi se fram mot en bra vår. Vi kommer att jobba med bevattningsanläggningen i år. Vi behöver sätta in nya spridare på en del greener och skapa bättre förutsättningar för bättre tryck ute vid spridarna. Det gör man genom att öka dimensionen på rören. Det kommer bl.a hjelpa oss med att greenerna inte torkar ut under sommaren.
 
Som alltid så minner vi på att ni fortsätter lägga tillbaka uppslagna torvor, lagar era nedslagsmärken och krattar efter er i bunkrarna når sesongen vel kommer igang.
 
Vi ses forhåpentligvis snart på banan
 
Thomas Preifelt
Head Greenkeeper
GFGFK