Sigurd Strømnes – Bestått Trener 2 utdanning

Klubben har mange frivillige Trener 1 ressurser som bidrar til at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå under sesongen.

Sigurd Strømnes har i løpet av 2018 utdannet seg til Trener 2, og besto eksamen med toppkarakter!

Mål for de som tar Trener 2 er

Mål:                     -Kunne ivareta trening for ungdom 12-19 år.
-Kunne ivareta trening for voksne som akkurat har kommet over nybegynnerstadiet.
– For den som ønsker, kvalifisere til å bistå klubbens pro med større oppgaver.

Vi i GFGK gratulerer Sigurd med bestått utdanning og håper dette vil bidra til mer kunnskap ut til medlemmene under medlemstreninger og annet Sigurd er involvert med.