Seniorene er i gang – Her er info

Seniorsesongen 2018 – Gamle Fredrikstad Golfklubb

Banen er åpen og i god stand! Gresset begynner å bli grønt og vi starter opp med onsdagsgolfen vår allerede førstkommende onsdag, 18. april kl.10.00.

Styret i seniorkomiteen ønsker å skape gode møteplasser for klubbens seniorer. Møteplasser hvor både trivsel og sunn mosjon ivaretas. Klubbens mangfoldige tilbud gir muligheter til utvikling for den enkelte som golfspiller samt at trivsel selvfølgelig er høyt prioritert!

Mer info vil bli gitt etter hvert, men her kommer en kortfattet og foreløpig orientering:

  • Onsdagsgolf oppstart 18.4. med utslag kl. 10.00. Påmelding golfbox eller ved oppmøte senest 09.15 i resepsjonen på klubbhuset
  • Golftur med 2 dagers overnatting uke 25 (nest siste uke i juni).
  • Vi stiller lag i lagserien som arrangeres i regi av Østfold Seniorgolf. Som tidligere spiller vi for ca. ½ greenfee på den enkelte golfklubbs bane på dere seniordager.
  • Gjennom registrerte resultater gjennom sesongen kåres «årets spiller». (10 beste resultatene på onsdagsrundene våre) og dessuten premieres spilleren med årets beste runde.
  • Nytt i år er at «yngre seniorer 50+» som ikke har anledning til å delta på onsdagsgolfen grunnet jobb e.l. kan være med å konkurrere om å bli årets golfer gjennom «ukesgolfen». Her må de som ønsker å delta melde i fra slik at vi kan skreddersy et system for å ivareta dette.
  • Siste onsdag hver måned vil onsdagsrunden vår arrangeres som scrambleturnering, dvs. at vi setter opp et tilfeldig lag hvor beste lagsresultat er turneringens vinnere.

Håper at mange ønsker å hygge seg sammen med oss i sesongen som kommer. Etter onsdagsrunden er det vanlig med kaffe og vafler på klubbhusets terrasse ca. kl. 14.30. De som ønsker info kan gjerne møte opp her selv uten å ha deltatt på dagens runde.

Styret i seniorgolfen 2018 ønsker både gamle og nye medlemmer/eller interesserte velkommen til en ny sesong !

Harry Olaf Holmen                holaholm@online.no

Hanna Margrethe Yttervik   hmargryt@online.no

Vivian Sandmæl                      viviansandmael@hotmail.com

Aage Pedersen                       aage-p@online.no

Ketil Holter Olsen                  rekruttering@gfgk.no

Johnny Olsen.                         joolfar@outlook.com