Turneringsreglement for GFGK

Turneringsreglement Gamle Fredrikstad Golfklubb

Revidert 28.03.2017

For all turneringsvirksomhet gjelder:

  • Golfreglene
  • NGFs handicapbestemmelser
  • NIFs bestemmelser om doping § 12¨
  • NIFs straffebestemmelser § 11
  • NIFs bestemmelser om barneidrett
  • Lokale regler

 

Påmelding
Påmelding til turnering skal gjøres i Golfbox. Påmeldingsfrist til klubbturneringer er torsdag kl. 18.00. Det er spillerens ansvar å sørge for påmelding før påmeldingsfristen utløper. Etter anmeldinger aksepteres ikke. I lagturneringer med 2 spillere er det spillernes ansvar å melde på komplett lag . Det er mulig i parturnering å melde seg på som singel, da vil komiteen danne lag av single påmeldte dersom mulig.

Turneringsbestemmelser
Når det gjelder deltakelse i turneringer er det bestemmelsene for den enkelte turnering i Golfbox som er gjeldende.

Aldersgrense
Det året spilleren fyller 13 år (gjelder klubbturneringer). Det kan i spesielle tilfeller gis disp ved fylte 12.

Lokale regler
Det er den enkelte spillers ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lokale regler.

Uteblivelse fra turnering
Hvis avmelding ikke har skjedd før utløp av påmeldingsfristen skal startavgift og andre bestillinger alltid betales. Dette gjelder uteblivelse uten å ha gitt beskjed. Alt skal være betalt før deltakelse i neste turnering.

Startavgift og turneringsgreenfee
Startavgiften og turneringsgreenfee er beskrevet i turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering.

Regeltolkninger
Regeltolkninger gjøres av turneringskomiteen i klubbturneringer. Ved uenighet ute på banen kan man spille alternativ ball. Noter score for begge ballene og ta saken videre i scorekort mottaket.

Alkohol i turneringer.

  • I alle klubbturneringer som er arrangert av turneringskomiteen i GFGK er det ikke lov å nyte alkohol under spill på våre baner. “Under spill” betyr perioden fra utslag frem til scorekort er innlevert til turneringskomiteen etter runden.
  • En person vil bli nektet start hvis personen er synlig påvirket eller beruset.

Golfbil
For bruk av golfbil i klubbturneringer kreves legeerklæring. Legeerklæring skal leveres til turneringskomiteen i god tid før turnering. Ingen andre i ballen får sitte på i golfbilen, men golfbilen får transportere andre spilleres utstyr. Det er lov å bli transportert til start hull.

Tee
Gjeldende hcp klasse inndeling er spesielt nevnt i turneringens bestemmelser (golfbox). Det er i hver turnering definert tee steder for en klasse.
I turneringer i regi av NGF følges denne turneringenes bestemmelser, disse er ufravikelige.

Premieutdeling
Premier som trekkes som ett «lodd» blant deltagernes scorekort, må hentes av tilstedeværende spiller, er denne ikke tilstede trekkes premien på nytt kort. Deltager må gi beskjed til turneringskomiteen om deltager ikke kan delta på premie seremonien.

Delkonkurranser
Closest to pin – ballen må ligge på green. Det er spilleren som er nærmest hullet eller i hullet som vinner.
Longest drive – ballen må ligge på fairway, fringe eller green. Det skal være longest drive både i Dame og Herreklassen.

Klubbmesterskap
Det må være minst 3 spillere i en klasse for at klubbmester i klassen skal kåres. Ved færre påmeldinger enn 3 blir det ikke spill i klassen.

EGA turneringshandikap
Alle spillere må etablere EGA turneringshandikap i løpet av sesongen før deltagelse i Klubbmesterskapet Dette betyr at 3 hcp tellende runder må registreres i Golfbox før KM.    Det er også i god sportsånd å ha et riktig spillehandikap i forhold til seg selv og medkonkurrenter. Husk at golfspillet er basert på fair play.

Etikette
Ha det hyggelig med de som du spiller sammen med. Hjelp de andre spillerne å se etter ballen. Legg tilbake oppslått torv, rak i bunkere og reparer nedslagsmerker på green.

Spillehastighet
Vær forberedt til å slå når det er din tur. Start dine forberedelser for ditt neste slag i god tid

Velkommen til klubbens turneringer !