Regler for bestilling av starttid

Alle skal booke starttid i golfbox, eller kontakte Resepsjonen som kan hjelpe til om nødvendig.

Gjester kan ringe resepsjonen for bestilling av starttid. Tlf. 95855500, eller på mail : golf@aktivitetsbyen.no

Alle skal registrere seg i resepsjonen minst 20 minutter før spill.