Lokale regler

LOKAL REGLER 2019 – GAMLE FREDRIKSTAD GK

Per 19. april 2019

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser.

Om ikke annet er angitt er det generell straff for brudd på lokal regel:

Matchspill – tap av hull                       Slagspill – to straffeslag

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 6 er områder klippet i fairwayhøyde eller lavere på hull 9 definert som utenfor banen.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder identifiseres av røde staker og defineres av røde linjer.

Det røde straffeområdet på hull 5 (høyre side), hull 6 (venstre side), hull 7 (venstre side), hull 15 (venstre side), hull 16 (venstre side), hull 17 (venstre side), hull 18 (høyre side green) merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.

Uflyttbare hindringer

  1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.

Spilleforbudområde på hull 3 (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet MÅ fritak uten straff tas ved bruk av Droppesone 1 eller Droppesone 2. En hvit markering (strek) mellom puttinggreen og spilleforbudområde indikerer hvilken droppesone som skal benyttes.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Droppesone på hull 13 (E-1)

Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 13, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen i forkant av broen over til puttinggreen, hvor droppesonen er et rektangel hvor den fremre grensen er definert med en hvit merkestake med to køllelengders sideveis og to køllelengders dybde. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Ball forandret av luftledning (E11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende

stolpe(r) inkludert festeanordninger) under spill av hull 7 og 9, teller ikke slaget.

Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Umerkede røde straffeområder

Grøfter som ikke er merket er definert som rødt straffeområde. Grensen for straffeområde er kanten som skrår ned mot grøften.

Tillegg til lokale regler

Gamle Fredrikstad GK

  1. august 2019

Jordforberedning og unormale baneforhold (F1)

Det er utført en del jordforbedringer på det generelle området. Tidligere har disse områdene blitt betraktet som “honker” (gressbevokste kuler). Disse er nå jevnet ut, planert og nysådd. Disse områdene er merket med en blå stake med hvit topp (GUR med spilleforbud).

Grensen for det unormale baneforholdet er yttergrensen av det opparbeidede jordforbedringsområdet.

Spilleren skal ta fritak for ball og/eller slagstilling eller sving mot ball etter regel 16.1

 Ha en hyggelig runde !