Lokale regler

Lokale regler

Gamle Fredrikstad GK

Oppdatert 19.mai 2016

Utenfor banen (Regel 27-1)

Ved spill på hull 6 er kortklippet område av spillefeltet på hull 9 definert som utenfor banen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)

 1. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
 2. Åpne og gjenfylte dreneringsgrøfter.
 3. Fjell i dagen på kortklippet område (hull 9).
 4. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
 5. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie. (side 145)
 6. Gjenfylt kloakkgrøft (hull 3 og 14)
 7. Jord- eller barkhauger som er ment fjernet (hull 18)

Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26)

Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.

Plugget ball (Regel 25-2)

Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet. (side 142-143)

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)

 1. Steiner i bunker.
 2. Røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)

 1. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke Grunn under reparasjon.
 2. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 3. Hvite merkestaker som definerer utenfor banen.

Luftledning

Hvis en ball treffer en luftledning (hull 9 og 16), eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger som står på banen, er slaget annullert og spilleren må spille en ball så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5.

 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)

For alt spill på denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.

Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.

Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.

 

Vannhindre – sidevannhindre

Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre.

 

Ha en hyggelig runde !