Lokale regler

LOKAL REGLER – GAMLE FREDRIKSTAD GK

Per 23. april 2020

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser.

Om ikke annet er angitt er det generell straff for brudd på lokal regel:

Matchspill – tap av hull                       Slagspill – to straffeslag

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 6 er områder klippet i fairwayhøyde eller lavere på hull 9 definert som utenfor banen.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder identifiseres av røde staker og defineres av røde linjer.

Det røde straffeområdet på hull 5 (høyre side), hull 6 (venstre side), hull 7 (venstre side), hull 15 (venstre side), hull 16 (venstre side), hull 17 (venstre side), hull 18 (høyre side green) merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.

Uflyttbare hindringer

  1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.

Spilleforbudområder på hull 4, 7, 12, og 13 (E-8.1)

På hull 4, 7, 12 og 13 er det store jordbearbeidete områder og grøfter på hull 7 og 13 på generelt område som skal anlegges med gress. I perioden frem til områdene er ferdigstilt skal disse områdene behandles som spilleforbudområde. Områdene er definert av blå staker med hvit topp plassert inne i områdene. Et spilleforbudområde skal behandles som et unormalt baneforhold med spilleforbud. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ball forandret av luftledning (E11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende

stolpe(r) inkludert festeanordninger) under spill av hull 7 og 9, teller ikke slaget.

Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Umerkede røde straffeområder

Grøfter som ikke er merket er definert som rødt straffeområde. Grensen for straffeområde er kanten som skrår ned mot grøften.

 Ha en hyggelig runde !

Tillegg pr d.d

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker i klubbturneringer og selskapsrunder

Formål: I forbindelse med koronasituasjonen kan en klubb velge å fjerne alle raker fra bunkere. Dette for å hindre smittespredning. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker, selv om spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. Som et resultat av at klubben har valgt å fjerne raker i bunkere, kan klubben/turneringskomiteen velge å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunkere i sine klubbturneringer eller ved daglig spill.

En slik lokal regel er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake. Det er ikke tillatt å innføre denne lokale regelen etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av den.

Handicaptellende runde: Selv om en slik midlertidig lokal regel er innført kan runder være handicaptellende, men det forutsettes at den lokale reglen er innført ordrett slik den er skrevet nedenfor.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet: • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:

o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og

o Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.