Regler

Turneringsreglement for GFGK

Turneringsreglement Gamle Fredrikstad Golfklubb Revidert 28.03.2017 For all turneringsvirksomhet gjelder: Golfreglene NGFs handicapbestemmelser NIFs bestemmelser om doping § 12¨ NIFs straffebestemmelser § 11 NIFs bestemmelser om barneidrett Lokale regler   Påmelding Påmelding til turnering skal gjøres i Golfbox. Påmeldingsfrist til […]

Regler for bestilling av starttid

Alle skal booke starttid i golfbox, eller kontakte Resepsjonen som kan hjelpe til om nødvendig. Gjester kan ringe resepsjonen for bestilling av starttid. Tlf. 95855500, eller på mail : golf@aktivitetsbyen.no Alle skal registrere seg i resepsjonen minst 20 minutter før […]

Lokale regler

LOKAL REGLER 2019 – GAMLE FREDRIKSTAD GK Per 19. april 2019 Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Gamle Fredrikstad GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Gamle Fredrikstad GKs konkurransebestemmelser. Om ikke annet er angitt er […]