Regler

Turneringsreglement for GFGK

Turneringsreglement Gamle Fredrikstad Golfklubb Revidert 28.03.2017 For all turneringsvirksomhet gjelder: Golfreglene NGFs handicapbestemmelser NIFs bestemmelser om doping § 12¨ NIFs straffebestemmelser § 11 NIFs bestemmelser om barneidrett Lokale regler   Påmelding Påmelding til turnering skal gjøres i Golfbox. Påmeldingsfrist til klubbturneringer er torsdag kl. 18.00. Det er spillerens ansvar å sørge for påmelding før påmeldingsfristen […]

Regler for bestilling av starttid

Reglene gjelder for hovedbanen og korthullbanen (Pay&Play). Alle skal booke starttid i golfbox. Resepsjonen kan hjelpe til om nødvendig. Gjester kan ringe resepsjonen for bestilling av starttid. Tlf. 95855500. Alle skal registrere seg i resepsjonen minst 20 minutter før spill. NB! Alle MÅ medbringe og fremvise golfkortet i resepsjonen for å kunne spille på hovedbanen. […]

Lokale regler

Lokale regler Gamle Fredrikstad GK Oppdatert 19.mai 2016 Utenfor banen (Regel 27-1) Ved spill på hull 6 er kortklippet område av spillefeltet på hull 9 definert som utenfor banen. Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1) Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt […]