Regler for innspill

2.7 Regler for innspillsrunde før en forbundsturnering

Under innspillsrunde kan en spiller kun spille én ball, med følgende unntak:

– dersom spilleren ikke får greentreff under innspill til en green, kan spilleren slå ytterligere én ball mot    greenen

– maks. tre chipper får slås fra greenkanten under forutsetning at det ikke skader banen

– kun ett bunkerslag får slås mot greenen fra greenbunkere. Alle andre slag i bunker skal slås i retning bort fra green

– slå inntil tre øvingsputter.

NB! Uansett får ingen slag slås om igjen dersom det er spillere bak som venter. Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av TK.