Referat fra årsmøtet 5 Mars

Arkivert i GFGK på 21. mars 2018

Vedlagt ligger referat fra årsmøtet i golfklubben som ble gjennomført 5 Mars.

Årsmøte avholdt 5.mars 2018