Prosjekt under 36 og 26

Klubben har nå et nytt treningstilbud for alle medlemmer med hcp mellom 26 og 54. Målet med prosjektet er å hjelpe golfere til å senke sitt hcp til under 36 og 26.

Man ser generelt i golf-norge at frafallet på medlemmer er størst for de med over 26 i hcp. Kommer man seg til 26 og under, oppnår man mer mestring, som igjen gir mer glede og sannsynligheten for at man fortsetter som golfspiller øker.

Treningene er fra 1800-1830 for de mellom 36 og 54 i hcp, og 1830-1900 for de mellom 26-36 i hcp hver fredag gjennom hele sesongen.

Velkommen til økt2013-06-05 17.29.14 mestringsfølelse hos Gamle Fredrikstad GK