Treningstilbud 2021

Vi har gleden av å introdusere vår utviklingspyramide til alle våre medlemmer og innfører samtidig ett nytt konsept for segmentert medlemstrening som skal nå flest mulig best mulig.

Vi har laget forskjellige treningsgrupper hvor målet er å gi Deg muligheten til å trene og treffe utøvere i samme aldersgruppe og med relativt likt ferdighetsnivå. Det er viktig for oss at du som medlem får et tilpasset treningstilbud som er motiverende og er tilpasset dine ferdigheter. Segmentering forsøkes etter beste evne å matche kjønn, alder og ferdighet.

Fordelen med segmentert trening er at vi kan tilpasse treningen mer etter individet hvor treningen også er sosialt og inkluderende.  Det gir utøveren mer engasjemang,  indre motiviasjon  og en lettere vei til å oppnå mestring og personlig utvikling. Vi vektlegger utviklingsprosessene  sosialt, taktisk, teknisk, fysisk og strategisk for å ivareta prinsippene for helthetlig  stimulering og utvikling. Du vil alltid møte en Pro på segmentert trening.

Trykk her for å få mer info om segmentert trening og treningstider.