Freddy Nordmark

Er medlem i PGA of Norway og har formalisert min kompetanse ved å gjennomføre 2,5 år med fleksibel trener utdanning (trener 2 og 3) på høyskolen i innlandet.

Noen av mine styrker er å skape forståelse for ballflukt, ferdighetsutvikling på og rundt green og bidra til god indre motivasjon som fremmer prestasjonsutvikling, mestringsfølelse, kreativitet og ønsker om å bli lenge i golfen.

Min målgruppe er barn, ungdom og voksne (alle nivåer) og målet er å kunne analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling. Har tidligere erfaring som trener og instructor evaluator i andre idretter.

Har hjulpet til som frivillig trenerressurs i Gamle Fredrikstad GK / Aktivitetsbyen siden 2012 og fått opplæring og oppfølging av klubbens egne PGA Club Professional ressurser. I tillegg har jeg de siste sesongene jobbet i proshopen og servicepunktet og innehar spesielt stor interesse for golfutstyr.

Gleder meg til å møte deg på treningsområde eller i servicepunktet.