Oppdatering om situasjon rundt golfbanen og COVID – Torsdag 26 Mars

Golfbanen og tilhørende fasiliteter som driving range, treningsområder og korthullsbanen ble stengt med virkning fra Lørdag 14 Mars. Dette ble vedtatt etter anbefaling fra Norges Golfforbund og NIF.

I dag, Torsdag 26 Mars oppdaterte NGF sine retningslinjer.

NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

Vi i GFGK forholder oss til de retningslinjer som blir gitt av vårt øverste organ og banen vil derfor forbli stengt inntil det kommer en endring i retningslinjene fra NGF.

Som tidligere beskrevet er vi tett på at Norges Golfforbund jobber inn mot NIF og Folkehelseinstituttet, det er opprettet beredsskapsstab med NGF og særorganisasjonene NGA, GAF m.flere og vi får god informasjon om jobben som gjøres der og status daglig. Vår ansatt Agne Strøm sitter i denne staben som representant for NGA, det betyr at vi er tett på dialogen og arbeidet.

En avgjørelse om å åpne golfbanen er ikke noe som med dagens situasjon blir gjort av et enkeltindivid eller en enkelt golfklubb. Det må gjøres med de rette godkjenninger og anbefalinger i ryggen.

På vegne av klubb og driftsselskap

Christoffer Halvorsrød