NYE MULIGHETER – 18 NYE KRAKKER

De 18 første krakkene ble solgt på 5 dager, takk igjen til alle som donerte.

Banemester Strøm har et ønske om like krakker ved alle tee-steder, som igjen vil gi et enda bedre helhetsuttrykk på den flotte banene vår.
Vi lanserer derfor “Krakkeprosjekt 2.0” og søker nye bidragsytere til nye krakker.
Hver krakk settes opp på de respektive tee-steder, og får eget skilt med navn(ene) på bidragsyteren.
Kjøp er åpent for både privatpersoner, firmaer, og golf-gjenger.
Man må selv besørge beising av krakken, og riktig farge/beis kan hentes hos Banekællene under Driving Rangen.
Kostnad for kjøp av krakk er kr. 2.100,-, og interesserte bes sende mail med ønsket hullnummer til styret@gfgk.no, eller kontakte Petter Gulichsen på mob.tlf. 478 35769.