Norsk Stål Tynnplater AS sponser juniorene i GFGK

Avtalen strekker seg ut år 2014, og den vil gi juniorer tom 12 år som er medlemmer i klubben gratis spill på pay & play banen og et direkte tilskudd til egenandel til treningsavgift for samme gruppe.
• NST’s yrkesetiske retningslinjer (som kan leses på www.nst.eu, se f.eks våre forretningsmetoder) og Golfsportens verdigrunnlag er sammenfallende
– F.eks blir juksemakere innenfor golf ikke «verdsatt» hverken av trenere eller supportere på samme måte som innenfor andre verdenomspennende idretter. Dette grunnfjellet er viktig å kontinuerlig overføre til våre barn innenfor idrett og i alle andre sammenhenger
• NST ønsker å gi bidrag som vil sikre en rimeligere kostnad for juniorer uansett om man har foreldre eller ikke som spiller golf, da banen er sentrumsnær for å
– Bidra til god rekruttering av de yngste (bredde gir toppidrett)
– Til en idrett med et fantastisk og aktivt verdigrunnlag hvor barn og voksenpersoner kan gjøre positive ting sammen på samme vilkår med forskjellig forutsetninger
• Være del av beviset for at golfen som aktivitet på Østsiden vil være en berikelse for de fleste og at særlig mange barn vil ha stor glede av anlegget.
– Alle vil se at barn kan være aktive i mange timer hver dag uten dirkete tilsyn på grunn av eget ønske/motivasjon/samhold