NO SHOW PROBLEMER OG NYE REGLER KNYTTET TIL DETTE

NO SHOW PROBLEMER OG NYE REGLER KNYTTET TIL DETTE

Golfsesongen 2020 er allerede kommet godt i gang og vi har vært så heldig å få fantastiske spilledager allerede. Vi har dessverre de siste årene sett en økning i problematikken rundt NO SHOW på hovedbanen. Vi er pr 1 Februar 920 medlemmer, og med gode spilleflater og lang sesong er vi også attraktive for gjester. Dette fører til stort press i populære spilletider på banen vår. Helger og helligdager er stort sett fylt opp og golfbox fungerer godt til booking av starttider.

Dessverre ser vi at flere velger å ikke møte opp til starttiden, eller ikke registrere seg for starttiden sin. I de dagene vi har hatt åpent i Januar har vi allerede registrert over 150 NO SHOW på hovedbanen og mesteparten av dette gjelder våre egne medlemmer.

Når bookingen er full er det frustrerende og se at flere som ønsker å benytte banen i helgene ikke får gjort dette pga mangel på ledig starttid samtidig som det er flere som ikke dukker opp for å benytte seg av sin starttid. Dette gir både tapte inntekter og tapt mulighet for medlemmer som ønsker å benytte seg av banen.

Vi minner om følgende bookingregler:

 1. Starttid kan bookes i golfbox opptil 14 dager før spilledag.Starttider frigjøres Kl 00.00 – 14 dager før.
 2. Starttid skal bekreftes minimum 5 minutter før runden. Dette kan gjøres på touchskjerm i klubbhuset, i resepsjon eller på golfbox app. Dette kan gjøres opptil 24 timer før starttiden.

Dersom starttid ikke bekreftes vil det automatisk tildeles en NO SHOW.

 1. Greenfee skal betales i resepsjon, dersom du som medlem har med gjester som skal betale medlemsgjest greenfee må du være med inn i resepsjon med gjestene når de betaler for at de skal oppnå rabatt.

Annen relevant info for booking:

 • Maks antall bookinger fremover i tid man kan ha er 4
 • Det er lagt inn kontroll av overbooking som betyr at samme spiller ikke kan booke starttid på 2 baner i samme tidsperiode
 • Når du klikker på en starttid låses denne i 90 sekunder for andre. Det betyr også at dersom du skal booke starttid og ser en «lås» på en tid betyr det at en person er inne og ser på starttiden. Den åpnes da innen 90 sekunder.
 • Man kan ikke legge inn spillere uten golf ID. Ta da kontakt med resepsjonen.
 • Bekreftelse på APP kan gjøres i en radius på 2 KM fra klubbhuset

I tråd med de siste erfaringer ang NO SHOW har vi lagt til følgende regler for NO SHOW som gjelder alle klubbmedlemmer

 1. Ved 3 NO SHOW registreringer sendes det en advarsel til medlemmet hvor det opplyses om de registrerte hendelsene og en oppfordring til å gjennomgå bookingregler.
 2. Dersom et medlem får ytterligere 2 NO SHOW, dvs at man har 5 eller flere stenges bookingrettighetene i 14 dager.
 3. Dersom et medlem får ytterligere NO SHOW utover de 5 ovennevnte vil personen bli rapportert inn til klubbstyret som fatter videre vedtak i saken.

 

Vi har ikke som mål å utestenge eller straffe noen, vi har som mål at flest mulig skal få spilt golf på vårt flotte anlegg. Dersom man er kapabel til å booke en starttid, er man også ansvarlig for å avbestille dersom man ikke skal bruke starttidene.