Nå kan du spille HCP tellende runder.

COVID-19-RELATERTE MODIFISERINGER AV GOLFREGLENE VED HANDICAPTELLENDE SELSKAPSRUNDER

R&A har etter henvendelser kommet med veiledninger til unntak og modifiseringer av golfreglene for å minimere risikoen for smittespredning under den pågående Korona-epidemien.
NGF har bearbeidet disse midlertidige modifiseringene for at selskapsrunder skal kunne være handicaptellende. Dette betyr at når en selskapsrunde er spilt etter golfreglene og nedenstående modifiseringer er runden handicaptellende og skal registreres i GolfBox.
Disse midlertidige modifiseringene kommer i tillegg til NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider (se www.golfforbundet.no), og gjelder inntil NGF kommer med nye retningslinjer.

RESULTATER I SLAGSPILL (REGEL 3.3B)

Med tanke på bekymringer rundt å behandle og bytte scorekort, kan spillerne midlertidig velge å:

• Selv registrere sine hullscorer på scorekortet (det er ikke nødvendig at en markør gjør dette).

• Det er ikke nødvendig at en markør fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes.

• Elektroniske scorekort kan benyttes.

FLAGGSTANGEN : Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert i hullet bør spilleren bruke en kølle.
MERKESTAKER : Alle merkestaker defineres som uflyttbare hindringer. Fritak kan tas etter regel 16.1
HULL : Det kan ikke gjøres noen modifikasjoner av hullet (se definisjon av hull i golfreglene) annet enn å gjøre hullet grunnere, slik at hullets dybde blir mindre enn 101,6 mm, slik at ballen ikke faller helt ned i bunnen av hullet (se eksempel 1 nedenfor). Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet under greenens overflate (se eksempel 1) anses ballen å være hullet ut, selv om ikke hele ballen er under greenens overflate. Hvis ingen deler av ballen er i hullet under greenens overflate, er ballen ikke hullet ut og må bli spilt som den ligger

BUNKERE : Raker skal være fjernet fra banen. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker. Spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. En spiller får ikke fritak pga. en dårlig rakt bunker.
Brudd på ovenstående regler medfører ikke straff, men inngår i hva som er forventet spilleroppførsel etter regel 1.2a.