Medlemsmøte med informasjon om prosjekt “Nytt Servicepunkt”

Med referanse til tidligere utsendt informasjon om prosjektet «Nytt Servicepunkt», innkaller Styret i Gamle Fredrikstad GK alle medlemmer til informasjonsmøte torsdag 5. november kl. 1800. gfgk-flagg-rødt

Møtet blir på Klubbhuset og vil nok vare ett par timer.

Agenda:

  1. Om klubbens organisasjon, organisatoriske prinsipp og relasjoner
  2. Rammeavtalen mellom GFGK og Bøckmann Eiendom (BE)
  3. Prosjekt «Nytt servicepunkt»
  4. Konsekvenser av prosjektet
  5. Oppsummering og veien videre

Håper dere møter opp da dette er en viktig sak for klubbens fremtid.

Med vennlig hilsen

Styret i Gamle Fredrikstad GK