Lokale regler – Tillegg ang ballplassering i bunker – Covid

Vi har lagt til følgende lokal regel i de generelle lokale reglene på Gamle Fredrikstad GK – Med bakgrunn i Covid situasjon og det faktum at raker ikke finnes i bunkerne pr d.d.

 

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker i klubbturneringer og selskapsrunder

Formål: I forbindelse med koronasituasjonen kan en klubb velge å fjerne alle raker fra bunkere. Dette for å hindre smittespredning. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker, selv om spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. Som et resultat av at klubben har valgt å fjerne raker i bunkere, kan klubben/turneringskomiteen velge å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunkere i sine klubbturneringer eller ved daglig spill.

En slik lokal regel er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake. Det er ikke tillatt å innføre denne lokale regelen etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av den.

Handicaptellende runde: Selv om en slik midlertidig lokal regel er innført kan runder være handicaptellende, men det forutsettes at den lokale reglen er innført ordrett slik den er skrevet nedenfor.

 

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet: • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:

o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og

o Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.