Klubbseminar

På mandag 20.4 arrangerte GFGK klubbseminar på klubbhuset. Ivrige deltagereRelasjonskart

Fra kl 18.00 til 19.30 deltok 16 medlemmer fra styret og komiteer. Temaet var de formelle sidene ved å lede et idrettslag, herunder idrettens organisasjon, våre statutter og lover og  hvilket ansvar som påligger klubben.

Fra kl 20.00 til 22.00 deltok styret og fast ansatte på styreseminar. Temaet var hvordan jobbe sammen som team og betydning av våre verdier: Inkluderende, offensiv og engasjert. Seminaret ble ledet av klubbveileder Inger Marie Stokker fra ØIK.

Bilder (Fotograf, Stian Westlie):

Ivrige deltagere

Leder Bernt Kr Berntsen redegjør for klubbens relasjonskart ikledd årets ildsjeltrøye.