KLUBBMESTERSKAPET 2018

Under klubbmesterskapet i GFGK 2018 endte to spillere, Ketil Holther Olsen og Kristian Mørk Harstad, på samme score etter 36 hull. Slik retningslinjene er, ble det gjennomført omspill for å kåre en vinner.

Det er med stor beklagelse at vi må innse at vi har kåret feil vinner. Ketil Holther Olsen ble kåret til vinner, men da han ikke følte seg sikker på at dette var korrekt avgjørelse, sendte han saken til klubbens domsutvalg.

I går ble domsutvalgets avgjørelse offentliggjort: Kristian Mørk Harstad er Klubbmester 2018.

Domsutvalgets uttalelse inneholder også en kritikk til turneringskomitéen som ikke hadde tilstrekkelig med ressurser til stede under turneringen, og på den måten brøt sitt eget turneringsreglement. Det var på to områder vi som klubbledelse sviktet, og som helt klart hadde forhindret å sette spillerne i den vanskelige situasjonen som vi faktisk gjorde:

  • Vi skulle ha oppnevnt en dommer for klubbmesterskapet (tilgjengelig)
  • Omspillsreglene skulle vært offentliggjort i golfbox

Dette er kritikk som vi tar på det største alvor, og som vi skal sørge for at ikke rammer turneringsdeltakere igjen.

 

Vi gratulerer Kristian Mørk Harstad som Klubbmester 2018!

 

Jan Skogmann, TK leder GFGK                                                                  Oddrun Skår, styreleder GFGK

(sign.)                                                                                                               (sign.)