Priser GFGK

Priser medlemskap i GFGK

Vedtatt på årsmøte 11 Desmeber 2017.

Årskontingent Kr
Opp til 6 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift   550,-
7 – 12 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 1.550,-
13 – 19 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 2.550,-
Student/Vernepliktig 3.100,-
Senior 5.650,-
Ektefelle / samboer 4.150,-
Korthullsmedlemskap*** 1.950,-
Prøvemedlemskap* 449,- pr mnd
 VTG Kurs + Medlemskap** 349,- pr mnd
Årskort Pay and play banen ( Golf + Fotballgolf) 2.000,-
Årskort Pay and play banen 6 – 19 År ( Golf + Fotballgolf) 1.000,-

*Gjelder nye medlemmer. Avtalegiro starter fra 15. april

** Inkluderer VTG Kurs med kurshefte og fullt medlemskap 2018. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn og ut året.

*** Gir nasjonal spillerett + medlemskap med spillerett på korthullsbanen. Inkluderer elektronisk golfkort og bladet norsk golf tilsendt i posten.

Klubbens medlemmer

  • Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
  • Følge den til enhver tid gjeldende lov for Gamle Fredrikstad GK

Ingen innmeldingsavgift.

De som ønsker avtalegiro på årskontingenten kan kontakte klubben på regnskap@gfgk.no
Det er et gebyr på kr 20,- pr mnd for avtalegiro.

Medlemsstopp settes til:

  • 1000 seniorer
  • 200 juniorer (13-19 år)
  • 100 juniorer (6-12 år)