Priser GFGK

Priser medlemskap i GFGK 2021

Årskontingent Kr
Opp til 6 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift   575,-
7 – 12 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 1.650,-
13 – 19 år, Inkluderer medlemskap og årlig treningsavgift 2.700,-
Student/Vernepliktig 3.300,-
Senior 6.100,-
Ektefelle / samboer * 4.500,-
Korthullsmedlemskap** 2.100,-
Prøvemedlemskap*** 580,- pr mnd
 VTG Kurs + Medlemskap**** 580,- pr mnd

Medlemskontingent godkjennes på årsmøtet hvert år. Årsmøte avholdes i Feb/Mars.

* Gjelder ektefelle eller samboer til fullt betalende seniormedlem

**Gir nasjonal spillerett + medlemskap med spillerett på korthullsbanen. Inkluderer elektronisk golfkort og bladet norsk golf tilsendt i posten.

***Prøvemedlem kan ikke ha vært medlem av GFGK de siste 2 årene. Avtalegiro starter fra 15. april. Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn, og ut året. Deretter løper ordinært medlemskontingent.

**** Inkluderer VTG Kurs med kurshefte og fullt medlemskap . Avtalegiro går fra påfølgende måned man melder seg inn/er på kurs, og ut året.

Klubbens medlemmer

  • Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
  • Følge den til enhver tid gjeldende lov for Gamle Fredrikstad GK

Ingen innmeldingsavgift.

De som ønsker avtalegiro på årskontingenten kan kontakte klubben på regnskap@gfgk.no
Det er et gebyr på kr 25,- pr mnd for avtalegiro.