Organisasjon

STYRE, GAMLE FREDRIKSTAD GOLFKLUBB

Styreleder: Oddrun Skår – styreleder@gfgk.no

Nestleder: Alf-Petter Halvorsen, marked@gfgk.no

Sekretær: Lars Andreas Ek – styret@gfgk.no

Kasserer: Anne Kirsti Pedersen – regnskap@gfgk.no

Styremedlem: Petter Gulichsen, klubbvert@gfkg.no

Styremedlem: Lasse Kleven – junior@gfgk.no

Styremedlem: Ketil Holter Olsen – rekruttering@gfgk.no

Styremedlem Johnny Olsen – senior@gfgk.no Seniorkomite

Styremedlem: Sissel Hagen – damer@gfgk.no

Styremedlem: Joachim Heidenstrøm – banekomite@gfgk.no

Styremedlem: Jan Skogman – tk@gfgk.no

VARA TIL STYRET, GAMLE FREDRIKSTAD GOLFKLUBB

Varamedlem: Marianne Gullichsen

Varamedlem: Torgeir Røinås Pedersen

STYRET, FREDRIKSTAD GOLFPARK AS

 • Arild Bekken
 • Gunnar Bøckmann
 • Ingar Knudsen (Fra Golfklubben)
 • Tor Drillestad

ADMINISTRASJON

 • Christoffer Halvorsrød – Adminsitrasjon/Pro
  ch@gfgk.no – Tlf 41431588
 • Thor Bøckmann – Headpro
  tb@gfgk.no – Tlf 99410100
 • Agne Strøm – Head greenekeeper
  as@gfgk.no – Tlf 97872983