Seniorkomite

Seniorgruppa ønsker å være tilstede for alle seniorene i Gamle Fredrikstad Golfklubb.

  • Er du interessert i å begynne med golf?
  • Ønsker du informasjon om medlemsskap i klubben?
  • Eller vil du rett og slett ha informasjon om gruppas aktiviteter og planer for sesongen?

Da kontakter du seniorkomiteen for å få svar på de spørsmålene du ønsker å få svar på!

Tore Frølich (leder)  tfrolich@msn.com                      98111980

Johnny Olsen  joolfar@outlook.com                           91721127

Hans Gunnar Hansen hgunnarh@online.no             91532384

Anne Kirsti Pedersen pannekirsti@gmail.com          91871203

Gunn K. J. Skulstad gunn.kj.skulstad@getmail.no     92451564

Aage Sandmæl aatsan@online.no                              90016542

Aage Pedersen aage-pe@online.no                            97727403

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

NB! Mer info om seniorgruppa og  seniorgruppas planer for sesongen vil også bli lagt ut på klubbens digitale plattformer om kort tid