Seniorkomite

Seniorgruppa ønsker å være tilstede for alle seniorene i Gamle Fredrikstad Golfklubb.

  • Er du interessert i å begynne med golf?
  • Ønsker du informasjon om medlemsskap i klubben?
  • Eller vil du rett og slett ha informasjon om gruppas aktiviteter og planer for sesongen?

Da kontakter du seniorkomiteen for å få svar på de spørsmålene du ønsker å få svar på!

Tore Frølich (leder)  tfrolich@msn.com                      98111980

Johnny Olsen  joolfar@outlook.com                           91721127

Hans Gunnar Hansen hgunnarh@online.no             91532384

Anne Kirsti Pedersen pannekirsti@gmail.com          91871203

Gunn K. J. Skulstad skulstadgunn@gmail.com         92451564

Aage Sandmæl aage.sandmel@gmail.com                90016542

Aage Pedersen aage-pe@online.no                              97727403

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

  • Tore Frølich (leder)  tfrolich@msn.com                      98111980

Link Norsk Seniorgolf : https://seniorgolf.no/

Her finner du mer informasjon om Seniorgruppa :

https://gfgk.no/klubben/komiteer/seniorkomite-2/informason-om-seniorkomiteen-gfgk2118