Seniorkomite

Seniorgruppa ønsker å være tilstede for alle seniorene i Gamle Fredrikstad Golfklubb.

  • Er du interessert i å begynne med golf?
  • Ønsker du informasjon om medlemsskap i klubben?
  • Eller vil du rett og slett ha informasjon om gruppas aktiviteter og planer for sesongen?

Da kontakter du seniorkomiteen for å få svar på de spørsmålene du ønsker å få svar på!

    • Aage Sandmæl aatsan@online.no                              90016542

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

NB! Mer info om seniorgruppa og  seniorgruppas planer for sesongen vil også bli lagt ut på klubbens digitale plattformer om kort tid